Trang chủ

HỘI THẢO NĂNG SUẤT VÀ SẢN XUẤT THÔNG MINH

Ngày đăng: 08:22 - 22/03/2024 Lượt xem: 76

Ngày 19/03/2024, giảng viên Bộ môn Quản trị kinh doanh tham dự hội thảo báo cáo “Năng suất năng suất và sản xuất thông minh” do TS. Hà Minh Tiệp  - Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện.

Hình 1. Chuyên gia TS. Hà Minh Tiệp

Nội dung báo cáo  gồm 2 phần:

 Phần 1: Tăng năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Động lực phát triển kinh tế.

 Phần 2: Sản xuất thông minh và cách mạng công nghiệp 4.0

Sản xuất thông minh tích hợp các thiết bị sản xuất với các cảm biến dựa trên nền tảng điện toán, truyền thông, mô hình hoá dữ liệu, điều khiển, mô phỏng và kỹ thuật dự đoán.

Đặc biệt trong báo cáo, TS.Hà Minh Tiệp đã đưa ra mô hình doanh nghiệp sản xuất thông minh và chỉ ra rằng: Trong những năm qua, Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo có nhiều tiến bộ, đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp đáng kể vào tăng năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Hình 2. Mô hình doanh nghiệp sản xuất thông minh

Hệ thống sản xuất thông minh được tích hợp đầy đủ, thích ứng với điều kiện thay đổi trong mạng lưới cung ứng tổng thể của doanh nghiệp và nhu cầu của khách hàng trong thời gian thực.

Hình 3. Bản chất của sản xuất thông minh

Tiêu chuẩn sản xuất thông minh có vai trò kết nối quy trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời tạo sân chơi công bằng cho doanh nghiệp.

Tác giả: Trần Thị Ngát – Khoa Kinh tế


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 46 Tổng truy cập: 19.097.297