Trang chủ

HỌP DUYỆT ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIẢNG VIÊN CẤP KHOA NĂM HỌC 2022-2023

Ngày đăng: 02:26 - 10/10/2022 Lượt xem: 352
Ngày 07/10/2022, hội đồng khoa học Khoa Kinh tế đã tổ chức duyệt đề xuất nghiên cứu khoa học cấp trường Xây dựng bộ tiêu chuẩn nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Công Dệt may Hà Nội” của TS. Lưu Văn Hiếu,  giảng viên bộ môn QTKD, trên nền tảng Zoom trực tuyến.

Hội đồng đánh giá đề xuất gồm có: ThS. Trần Thị Ngát – Quyền Phó Trưởng Khoa: Chủ tịch hội đồng; TS. Đậu Xuân Đạt – Quyền phó trưởng bộ môn Kế toán – Marketing: Phản biện 1; ThS. Lý Thu Cúc – Giảng viên bộ môn Kế toán – Marketing: Phản biện 2; ThS. Đinh Thị Thủy - Quyền Trưởng Bộ môn QTKD: Uỷ viên; ThS. Nguyễn Thị Hiền: Thư ký Hội đồng cùng với thầy Lưu Văn Hiếu: Chủ nhiệm đề xuất.

Hình 1: Toàn cảnh buổi duyệt đề xuất
Sau khi nghe chủ nhiệm Lưu Văn Hiếu trình bày nội dung đề xuất, hội đồng nhận xét, phân tích, trao đổi cùng chủ nhiệm làm sáng tỏ tên nhiệm vụ và nội hàm của đề xuất. Hội đồng thảo luận và định hướng lại cho tác giả về tên, mục tiêu, nội dung, sản phẩm dự kiến của đề xuất NCKH.

Hình 2: Chủ nhiệm, TS. Lưu Văn Hiếu, báo cáo đề xuất đề tài

Hình 3: Trao đổi giữa hội đồng và tác giả
      Sau khi trao đổi làm rõ một số nội dung trong đề xuất, TS. Lưu Văn Hiếu quyết định đổi tên đề xuất NCKH thành Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội”.

Hội đồng kết luận: Chủ nhiệm viết lại đề xuất và tổ chức duyệt lại cấp Khoa.
 
Trần Thị Ngát – Khoa Kinh tế

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 59 Tổng truy cập: 19.328.720