Trang chủ

HỌP DUYỆT ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP KHOA NĂM HỌC 2022-2023

Ngày đăng: 03:55 - 24/10/2022 Lượt xem: 279
Ngày 19/10/2022, hội đồng khoa học Khoa Kinh tế đã tổ chức duyệt đề 03 xuất nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2022 - 2023 tại phòng khách 2.

 Hội đồng đánh giá đề xuất gồm có: ThS. Trần Thị Ngát – Quyền Phó Trưởng Khoa: Chủ tịch hội đồng; TS. Đậu Xuân Đạt – Quyền phó trưởng bộ môn Kế toán – Marketing: Phản biện ; ThS. Trịnh Thùy Giang – Giảng viên bộ môn Kế toán – Marketing: Phản biện; ThS. Nguyễn Thị Hiền - Giảng viên bộ môn Kế toán – Marketing: Phản biện; ThS. Đào Thị Hằng – Trưởng bộ môn Kế toán – Marketing: Uỷ viên; ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm: Thư ký Hội đồng cùng với các nhóm sinh viên nghiên cứu.

Hình 1: Hình ảnh nhóm 01 trình bày đề xuất
Hội đồng đã lần lượt nghe, thảo luận và đánh giá đề xuất của 03 nhóm nghiên cứu, bao gồm:
Nhóm 1, nhóm trưởng SV Nguyễn Thị Thanh Mai lớp ĐH Marketing khóa 4, đề xuất đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động PR nội bộ trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội.

Nhóm 2, nhóm trưởng SV Đỗ Thị Thu Hoài lớp ĐH Marketing khóa 4, đề xuất đề tài “Phát triển chiến lược truyền thông Marketing tích hợp tại trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội trong hoạt động tuyển sinh của nhà trường.

Nhóm 3, nhóm trưởng SV Phạm Thị Lan Anh lớp ĐH Marketing khóa 5, đề xuất đề tài “ Phát triển Digital Marketing trên nền tảng mạng xã hội cho Trung Tâm thời trang Vinatex - Tập đoàn Dệt may Việt Nam”.

Hình 2: Hình ảnh nhóm 2 lắng nghe nhận xét từ hội đồng
Thông qua những đề xuất của các nhóm SV nghiên cứu thấy rằng các bạn SV rất hào hứng với hoạt động NCKH, đặc biệt những đề xuất của SV mang tính mới, tính khả thi để ứng dụng cao trong nhà trường. Những đề xuất của SV đều xuất phát từ các học phần đang học trong chương trình đào tạo sẽ giúp cho các em hiểu sâu hơn về học phần và có thực tiễn trong hoạt động marketing sau này.

Hình 3: Hình ảnh nhóm 3 trao đổi cùng hội đồng
      Sau khi nghe hội đồng trao đổi làm rõ một số nội dung trong đề xuất, các nhóm SV nghiên cứu đều đã có những định hướng, hướng dẫn để chỉnh sửa đề xuất và thực hiện bước tiếp theo trong quy trình thực hiện đề tài.

Hội đồng kết luận: các nhóm hoàn thiện đề xuất và tiếp tục triển khai làm thuyết minh đề tài.
 
Đào Thị Hằng – Khoa Kinh tế

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 71 Tổng truy cập: 19.063.560