Trang chủ

KHOA KINH TẾ HỌP CHI BỘ THÁNG 8 NĂM 2020

Ngày đăng: 10:27 - 20/08/2020 Lượt xem: 746

Ngày 07/8/2020, tại văn phòng Khoa Kinh tế Chi bộ Kinh tế tổ chức họp chi bộ định kỳ hàng tháng


 Hình 1. Đồng chí Dương Thị Tân – Bí thư chi bộ Kinh tế chủ trì cuộc họp
    Tại buổi họp, đồng chí Dương Thị Tân Bí thư Chi bộ đã trình bày thông tin về tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19; kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2020, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới, hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp. Kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đã tác động trực tiếp đến các ngành xuất, nhập khẩu, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm; nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô...; Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7/2020 ước tính tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2020, IIP ước tính tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,4% của cùng kỳ năm 2019.
Hình 2. Toàn cảnh buổi họp Chi bộ Kinh tế
Sau phần thông tin chung đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong tháng 7. Tình hình tư tưởng chính trị đảng viên và việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công. Đồng chí Bí thư đã đề ra nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm cần thực hiện trong tháng 8 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Đảng viên thực hiện. Sinh hoạt học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phân công Đảng viên sưu tầm mẩu chuyện, tài liệu, bài nói, bài viết của Bác Hồ về nội dung trên để trình bày trước chi bộ và liên hệ với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; đề ra các giải pháp thực hiện. Chi bộ tổ chức giám sát việc thực hiện bản đăng ký nêu gương của một số cán bộ, Đảng viên. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như: biên soạn giáo trình, nghiên cứu khoa học, các chương trình đạo tạo, các lớp giảng dạy doanh nghiệp, kế hoạch và tổ chức tổng kết năm học, chỉnh sửa giáo trình, duyệt học liệu, truyền thông đào tạo. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8, hoàn thành các video ngắn phục vụ công tác tuyển sinh, quảng bá ngành đào tạo theo định mức tối thiểu 5 video/ngành giai đoạn từ 10/8/2020-20/8/2020.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường –Phó hiệu trưởng đã nhấn mạnh Chi bộ Khoa Kinh tế cần tập trung xét học vụ, coi thi, chấm thi, chuẩn bị bài giảng năm học mới. Đây là giai đoạn đặc biệt nhiều thay đổi trong tuyển sinh năm 2020-2021. Vì vậy cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc bảo đảm tiến độ thực hiện công việc nhiệm vụ giảng dạy, truyền thông, nghiên cứu khoa học.
Trong phần tiếp theo của buổi sinh hoạt, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trong cuộc họp về nhiệm vụ cụ thể còn tồn tại tháng 7 và định hướng tháng 8. Đảng viên thảo luận, đề xuất hướng giải quyết và phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 đã đưa ra tại buổi họp Chi bộ.

Kết thúc cuộc họp Đồng chí Dương Thị Tân kết luận những vấn đề lớn mà Chi bộ đã thảo luận và thống nhất nhằm mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8.
Người viết tin
Trần Thị Thanh Thủy – Khoa Kinh tế
 

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 114 Tổng truy cập: 14.572.931