Trang chủ

Khoa Kinh tế họp quy hoạch cán bộ nguồn 2021-2026

Ngày đăng: 09:47 - 29/03/2021 Lượt xem: 311
Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2021, Khoa Kinh tế họp quy hoạch cán bộ nguồn giai đoạn 2021-2026 tại văn phòng Khoa.

Chủ trì cuộc họp đồng chí Dương Thị Tân – Phó trưởng Khoa Kinh tế đã triển khai quy trình và nhu cầu quy hoạch cán bộ nguồn giai đoạn 2021-2026. Tham gia cuộc họp, diện BGH đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường- Phó Hiệu trưởng, phía khoa có đồng chí Tạ Văn Cánh – Phó trưởng khoa, cùng các đồng chí giảng viên Khoa Kinh tế.
Hình 1. Đồng chí Dương Thị Tân – Phó trưởng Khoa  Kinh tế chủ trì cuộc họp
Đồng chí Dương Thị Tân – Phó trưởng Khoa Kinh tế đã triển khai Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ khoa Kinh tế phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ, bảo đảm sự liên thông quy hoạch của cả đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị.Để quy hoạch cán bộ sát với thực tiễn và có tính khả thi, phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ để xác định tiêu chuẩn, cơ cấu đội  ngũ cán bộ (trình độ, ngành nghề, lĩnh vực công tác, độ tuổi, nam, nữ, dân tộc…); phải nắm chắc đội ngũ cán bộ hiện có, dự báo được nhu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, trên cơ sở đó mới tiến hành lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ theo quy hoạch.

Tại cuộc họp đồng chí Tạ Văn Cánh- Phó trưởng khoa đưa ý kiến quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được xây dựng trên cơ sở quy hoạch cấp ủy đảng các cấp, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch của các đơn vị trong Nhà trường với nhau; giữa quy hoạch cán bộ lãnh đạo các đơn vị với quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà trường. Yêu cầu về độ tuổi ghi trong Nghị quyết số 42-NQ/TW xuất phát từ yêu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ (mỗi nhiệm kỳ đổi mới 30-40%), cần đưa vào quy hoạch những đồng chí có triển vọng, nhưng phải trẻ tuổi, để có quỹ thời gian cho việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ và kinh qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới. Khi bố trí cán bộ vào chức danh quy hoạch, phải bảo đảm những đồng chí lần đầu bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý phải đủ tuổi công tác từ hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn một nhiệm kỳ (mỗi nhiệm kỳ là 5 năm). Thời điểm tính tuổi cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý. Tiêu chuẩn cần có để được bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý yêu cầu sau khi đưa vào quy hoạch phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuẩn bị nguồn cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn từng chức danh được quy định tại Chương III của Quy chế tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 849/QĐ-ĐHCMDMHN ngày 06/8/2020 của Hội đồng trường, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Hình 2. Toàn cảnh buổi họp Chi bộ Kinh tế
Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường- Phó hiệu trưởng đã chỉ ra cán bộ trong quy hoạch là những đồng chí có triển vọng đảm nhận chức danh quy hoạch. Thời điểm quy hoạch không nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch, mà cần được rèn luyện, thử thách, đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh quy hoạch. Các điều kiện về kinh qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới, về độ tuổi, về trình độ đào tạo quy định trong Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) không phải là tiêu chuẩn để đưa cán bộ vào quy hoạch, mà là tiêu chuẩn cần có để được bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử các chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Hình 3-Đồng chí PHT Nguyễn Thị Thu Hường đóng góp ý kiến
Kết thúc cuộc họp, khoa Kinh tế đã thông qua kết quả quy hoạch là những đồng chí có triển vọng đảm nhận chức danh quy hoạch khoa Kinh tế giải đoạn 2021-2026.
 
BBT Khoa Kinh tế -Trần Thị Thanh Thủy

 
 
 
 
 
 
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 66 Tổng truy cập: 9.747.976