Trang chủ

Khoa Kinh tế sinh hoạt chuyên môn tháng 12-2019

Ngày đăng: 08:16 - 16/12/2019 Lượt xem: 371
Ngày 13/12/2019, khoa Kinh tế sinh hoạt chuyên môn tháng 12-2019. Chủ trì buổi sinh hoạt chuyên môn đồng chí Tạ Văn Cánh-Phó trưởng khoa Kinh tế, dự tại buổi sinh hoạt chuyên môn của Khoa bao gồm các đồng chí giảng viên đến từ hai bộ môn: Kế toán-Marketing và Quản trị kinh doanh.
 
Toàn cảnh buổi sinh hoạt
Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề ở đó giảng viên tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến việc sinh viên học như thế nào, gặp khó khăn gì, kết qủa học tập cải thiện. Các em có hứng thú tham gia và quá trình học tập và giảng viên cần điều chỉnh về hình thức tổ chức, tương tác các đối tượng trong dạy học như thế nào để đạt mục tiêu sinh viên ra trường có việc làm ngay. Sinh hoạt chuyên môn là tạo cơ hội cho mỗi cá nhân nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm, phát huy khả năng sáng tạo trong dạy học thông qua hoạt động, trao đổi, thảo luận, chia sẻ sau khi dự giờ dạy minh họa; rèn luyện một số kỹ năng cho giảng viên.
Đ/c Tạ Văn Cánh-Phó trưởng khoa chủ trì cuộc họp
Đồng chí Dương Thị Tân trình bày nội dung giải pháp để sinh viên ra trường có việc làm. Trong quá trình đào tạo, việc sinh viên đại học Khóa 1 ra trường có việc làm ngay là vấn đề quan trọng. Chất lượng đào tạo quyết định việc xã hội nhìn nhận, đánh giá và chấp nhận sản phẩm đào tạo, sự nghiệp đào tạo của nhà trường hưng thịnh hay suy vong phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đầu ra của sinh viên đại học Khóa 1. Khoa Kinh tế trường ĐHCN Dệt May Hà Nội luôn xem việc nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành QLCN là mục tiêu hàng đầu trong hoạt động của mình. Trong kế hoạch hoạt động phát triển của mình, khoa Kinh tế - Trường ĐHCN Dệt May Hà Nội đã xác định một trong những mục tiêu quan trọng cần đạt. Giải pháp tác giả đã nêu ra được những ưu nhược điểm trong quá trình giảng dạy học phần, thực tế tại doanh nghiệp về: chương trình, bố trí tiến độ, tự học, sản phẩm học tập… từ đó đề xuất các giải pháp để thuận lợi cho giảng dạy lớp Đại học khóa 1.
Đ/c Dương Thị Tân – Phó Trưởng khoa Kinh tế trình bày báo cáo
Cuộc họp cũng đã nhận được ý kiến đóng góp: đồng chí Tạ Văn Cánh-Phó trưởng khoa Kinh tế, đồng chí Đào Thị Hằng –Phó bộ môn Kế toán-Mar và các giảng viên tham gia giảng dạy để bản báo cáo được hoàn thiện hơn. Các thành viên tham gia dự dự lần lượt trao đổi về những điều mình thực hiện được chi tiết nội dung có vấn đề từ sinh viên trong quá trình thực tập, phân tích nguyên nhân vấn đề đó và có thể đưa ra giải pháp khắc phục. Các vấn đề trao đổi có thể tập trung vào những trọng tâm của sinh viên: hoạt động tham gia học tập (cụ thể), biểu cảm/thái độ, sản phẩm, tương tác, hỗ trợ lẫn nhau, liên hệ kiến thức đã biết và hình thành kiến thức mới, kỹ năng được hình thành và rèn luyện; về giảng viên viên: sự phù hợp của tổ chức lớp học đã sử dụng, hướng dẫn-kết quả của hướng/điều chỉnh, kiểm tra, đánh giá, thái độ và quá trình tương tác, xử lý tình huống khi thực hiện kế hoạch giảng dạy, đi thực tập.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên môn, đồng chí Tạ Văn Cánh-Phó trưởng khoa chốt nội dung cần chỉnh sửa để đảm bảo thực hiện các giải pháp: bổ sung thực hiện các giải pháp thực hiện mục tiêu chuẩn đầu ra.
 
Ban biên tập Website Khoa Kinh tế
Trần Thị Thanh Thủy

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 20 Tổng truy cập: 7.118.652