Trang chủ

Khoa Kinh tế sinh hoạt chuyên môn về nâng chất lượng đại học

Ngày đăng: 03:50 - 05/05/2021 Lượt xem: 363
Sáng ngày 29/4/2021, Khoa Kinh tế tổ chức sinh hoạt chuyên môn với nội dung Nâng cao chất lượng đại học tại Văn phòng Khoa.

Chủ trì cuộc họp đồng chí Dương Thị Tân – Phó trưởng Khoa Kinh tế đã triển khai quy triển khai nội dung sinh hoạt chuyên môn. Tham gia cuộc họp, phía Ban giám hiệu, Ts Hoàng Xuân Hiệp –Hiệu trưởng trường ĐHCN Dệt May Hà Nội.

ảnh 1- Đồng chí Dương Thị Tân chủ trì cuộc họp
Đồng chí Dương Thị Tân- Phó trưởng khoa Kinh tế chỉ ra việc nâng cao chất lượng giảng dạy đại học thì  giảng viên sẽ đóng vai trò định hướng nội dung môn học cũng như định hướng nội dung từng bài học cho sinh viên. Trên cơ sở định hướng của giảng viên việc tự nghiên cứu của sinh viên trọng tâm, giải quyết được những nội dung cơ bản của môn học cũng như đạt được mục tiêu của môn học và từng bài học. Việc định hướng của giảng viên liên quan đến các nội dung học nhóm, thảo luận, chuẩn bị bài và trao đổi giữa những người học. Giảng viên định hướng cách khai thác nội dung, định hướng kiến thức của bài học cũng như định hướng tư duy cho từng vấn đề.

Tại cuộc họp, Ts Hoàng Xuân Hiệp đã yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức. Đối với đào tạo, đồng chí Hiệp lưu ý đến việc giảng dạy các chuẩn chương trình đào tạo của các nhóm ngành, căn cứ vào đó để giám sát, kiểm tra, minh bạch chất lượng đào tạo. Gợi mở của giảng viên là động lực thúc đẩy tính tích cực và tính say mê tìm tòi của sinh viên trong quá trình tự học. Nghiên cứu một nội dung mới, vấn đề mới, bài học mới, sự gợi mở của giảng viên như chất xúc tác đẩy mạnh tính chủ động nghiên cứu của người học. Việc gợi mở của giảng viên chẳng khác nào tìm lối thoát để sinh viên tự mình đi trên con đường tìm kiếm tri thức. Việc gợi mở chấm dứt sự chây lười, tính ì, trì trệ của sinh viên trước những mảng kiến thức mới. Sự gợi mở của giảng viên trong quá trình sinh viên tự học giúp sinh viên tìm hiểu kiến thức đúng định hướng của giảng viên, đúng bản chất của nội dung cần học trong một môn học hoặc một bài học.

ảnh 2 – Ts Hoàng Xuân Hiệp –Hiệu trưởng trường ĐHCN Dệt May Hà Nội phát biểu ý kiến
Tại cuộc họp, các đồng chí giảng viên Khoa Kinh tế đưa ra các ý kiến xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên môn nâng cao chất lượng đại học. Điểm đầu tiên cải thiện lại phương pháp giảng dạy, sự chuẩn bị trước khi lên lớp. Đặc biệt kỹ năng khơi gợi tư duy sinh viên trong học phần. Để phát huy động lực để học tập, giảng viên phân công công việc cụ thể cho sinh viên, đánh giá việc học tập qua phần thực hành trong giờ học với nhiều hình thức linh hoạt.

Ảnh 3-Toàn cảnh
Cũng tại buổi sinh hoạt chuyên môn, Ts Hoàng Xuân Hiệp chỉ đạo: Làm đề cương môn học thật chi tiết và cụ thể để gửi trước cho sinh viên trước khi môn học bắt đầu. Giảng viên sau các giờ giảng lý thuyết nên đúc rút thành các vấn đề lớn và giao cho sinh viên chuẩn bị trước. Cần yêu cầu sinh viên chuẩn bị tài liệu, nguồn, mỗi tài liệu cho nội dung nào; cách giải bài tập; cách giải quyết vấn đề; lý giải tại sao? Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị bài học kế tiếp. Công việc này gồm có đọc bài học tại giáo trình trước và trả lời các câu hỏi liên quan đến các mục tiêu của bài học. Thiết kế giờ thảo luận hứng thú. Hướng dẫn sinh viên làm bài tập nghiên cứu. Đây là một việc làm có thể phát huy cao nhất ý thức tự học của sinh viên, bài tập nghiên cứu thường được tiến hành trong cả một quá trình tự học. Giảng viên lựa chọn nội dung, nêu rõ mục đích, yêu cầu nghiên cứu, gợi ý cách giải; công khai tiêu chí đánh giá; thời gian hoàn thành; hướng dẫn cách thức tìm kiếm tài liệu, xử lý thông tin; kiểm soát và sẵn sàng giúp đỡ sinh viên.

Kết thúc buổi họp, khoa Kinh tế đã thông qua kết quả triển khai hoạt động sinh hoạt chuyên môn nâng cao chất lượng đại học qua nhiều hoạt động gắn với ngành nghề thực tiễn.

 
BBT Website Khoa KT -Trần Thị Thanh Thủy

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 18 Tổng truy cập: 13.017.241