Trang chủ

KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Ngày đăng: 03:57 - 07/07/2020 Lượt xem: 303

Chiều 05/7/2020, tại phòng C5-202, Hội đồng Khoa Kinh tế trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức cho sinh viên Đại học ngành Công nghệ may khóa 1 bảo vệ khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý đơn hàng.

Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp gồm có: ThS. Đinh Thị Thủy, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Thị Ngân Hà, Ủy viên; ThS. Trịnh Hà Thu, Ủy viên; ThS. Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên và ThS. Lê Thị Kim Tuyết, Thư ký Hội đồng và đại diện các em sinh viên khoa Công nghệ may cùng tham dự.

Hình 1: Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý đơn hàng

Tám sinh viên có kết quả học tập khá, giỏi ngành Công nghệ may, chuyên ngành Quản lý đơn hàng đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận tốt nghiệp của các em thể hiện sự đa dạng chuyên sâu nội dung nghiên cứu của các đề tài như: công tác quản lý thực hiện đơn hàng, quy trình quản lý đơn hàng, hiệu quả đơn hàng, quản lý mẫu, phát triển mẫu, tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp.

Hình 2: Sinh viên trình bày tóm tắt đề tài khóa luận tốt nghiệp

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nỗ lực của các em sinh viên trong quá trình thực tập tại các doanh nghiệp, nghiêm túc trong nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đúng hạn. Các đề tài đã phản ánh chân thực, sinh động bức tranh thực trạng các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu của công tác Quản lý đơn hàng, đồng thời, cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.
Hội đồng đã có những đóng góp bổ ích và thiết thực, giúp các em sinh viên có cơ sở để hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp tốt hơn, góp phần giúp các em tiếp tục hoàn thiện kiến thức cả về lý luận và thực tiễn, đồng thời phát triển kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá. Các em xứng đáng là một trong những sinh viên khá, giỏi của Nhà trường và là nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ vào sự phát triển của ngành may Việt Nam.

Hình 3: Hội đồng đánh giá và các em sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Người viết tin
Lê Thị Kim Tuyết – Khoa Kinh tế

 


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 29 Tổng truy cập: 7.118.575