Trang chủ

NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP DO KHOA KINH TẾ CHỦ TRÌ

Ngày đăng: 02:15 - 10/09/2020 Lượt xem: 391
Chiều ngày 28/8/2020 tại C1-305, Hội đồng Khoa học của Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu Giáo trình Quản lý sản xuất may Công nghiệp do ThS.NCS.Nguyễn Thị Thu Hường làm chủ biên.
Hình 1. Toàn cảnh buổi nghiệm thu
Tham dự cuộc họp nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu gồm: TS. Hoàng Xuân Hiệp - Hiệu trưởng - Chủ tịch, TS. Nguyễn Văn Đức – Trưởng phòng TCHC_Phản biện 1, ThS. Nguyễn Văn Hậu – Phó Giám đốc TTSXDV_Phản biện 2, Ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đức Giang – CTCP - Ủy viên, ThS Đặng Thị Thúy Hồng – Giám đốc TT Thực hành may - Ủy viên, ThS Nguyễn Thị Phương_ Giảng viên khoa Công nghệ may - Ủy viên; ThS Lê Thị Kim Tuyết _ Giảng viên Khoa Kinh tế_Thư ký. Cùng các thành viên ban biên soạn: ThS.NCS.Nguyễn Thị Thu Hường - chủ biên, ThS Nguyễn Thị Minh Tâm – Thư ký, TS Tạ Văn Cánh, ThS Đinh Thị Thủy, ThS Nguyễn Thị Ngân Hà, ThS Trần Thị Ngát, ThS Nguyễn Thị Giang và ThS Chu Thị Mai Hương
.
Hình 2. ThS Nguyễn Thị Minh Tâm, thư ký Giáo trình báo cáo tóm tắt kết quả biên soạn giáo trình
Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu ThS Nguyễn Thị Minh Tâm - Thư ký Giáo trình đã trình bày cách tiếp cận biên soạn giáo trình, căn cứ biên soạn giáo trình, báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả biên soạn của Giáo trình. Theo đó, Giáo trình đã bám sát đề cương giáo trình đã đăng ký và nghiệm thu, chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần Quản lý sản xuất may công nghiệp trong chương trình đào tạo Chuyên ngành Công nghệ may và Quản lý công nghiệp. Về nội dung, Giáo trình được  thiết kế gồm có 7 chương và 6 phụ lục. Kết cấu mỗi chương được trình bày logic từ mục tiêu chương, nội dung chương, danh mục câu hỏi và bài tập cuối chương, tài liệu tham khảo từng chương.
Hình 3. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu giáo trình Quản lý sản xuất may công nghiệp
Đánh giá về kết quả của Giáo trình, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao nỗ lực, sự tập trung và kết quả biên soạn của nhóm biên soạn, nội dung các chương được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Đặc biệt Giáo trình đã bám sát thực tiễn quản lý quản lý sản xuất của doanh nghiệp may để biên soạn.

Thay mặt nhóm biên soạn, ThS.NCS. Nguyễn Thị Thu Hường - Chủ biên Giáo trình giải trình một số ý kiến để Hội đồng hiểu rõ hơn về cách tiếp cận giáo trình và giải trình các nhận xét của các thành viên trong hội đồng nghiệm thu Giáo trình. Đặc biệt, đồng chí chủ biên giải thích hướng tiếp cận, quy trình biên soạn, phản biện và chỉ rõ những hạn chế của nhóm biên soạn trong trình bày giáo trình. Nhóm biên soạn nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng, sẽ tập trung chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Giáo trình. Kết quả, Giáo trình được thông qua nhưng cần chỉnh sửa và hoàn thiện theo biên bản nghiệm thu và nộp về Phòng Đào tạo trước ngày 10/9/2020 để rà soát và sớm đưa Giáo trình vào sử dụng trong giảng dạy trong học kỳ 1 2020-2021.
Hình 4. TS Hoàng Xuân Hiệp – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Giáo trình kết luận
 
Đinh Thị Thủy- Kinh tế

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 45 Tổng truy cập: 9.742.741