Trang chủ

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa do khoa Kinh tế chủ trì

Ngày đăng: 03:29 - 12/09/2022 Lượt xem: 381

Chiều 9/9/2022, khoa Kinh tế đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội Trưởng nhóm nghiên cứu: sinh viên Nguyễn Thị Ánh, lớp ĐHQL1-K4; Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đinh Thị Thuỷ.

Hội đồng nghiệm thu gồm có: ThS. Trần Thị Ngát Chủ tịch hội đồng; ThS. Trịnh Thuỳ Giang – Phản biện 1; ThS. Trần Bình An – Phản biện 2; ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm - Ủy viên và ThS. Nguyễn Thị Ngân Hà – Thư ký. 
 

A picture containing text, computer, computer, personDescription automatically generated

Hình 1. Sinh viên Nguyễn Thị Ánh trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu

Thay mặt nhóm thực hiện đề tài, sinh viên Nguyễn Thị Ánh đã trình bày tóm tắt nội dung đề tài. Trong đó đáng chú ý là nhóm nghiên cứu đã đề xuất được mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu:
Giả thuyết H1: Thái độ đối với hành vi có ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên
Giả thuyết H2: Quy chuẩn chủ quan có ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên
Giả thuyết H3: Nhận thức kiểm soát hành vi có ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên
Giả thuyết H4: Giáo dục khởi nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên
Giả thuyết H5: Kinh nghiệm có ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên
Giả thuyết H6: Đặc điểm tính cách có ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên

Giả thuyết H7: Nguồn vốn có ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên

   
Hình 2. Mô hình đê xuất nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 yếu tố ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế của Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, được sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng giảm dần bao gồm: đặc điểm tính cách (β = 0.3471); nguồn vốn và khả năng tiếp cận nguồn vốn (β=0.31); giáo dục khởi nghiệp (β = 0.24); quy chuẩn chủ quan (β = 0.103); nhận thức kiểm soát hành vi (β = 0.182). Trên cơ sở phân tích nhóm nghiên cứu đã đề xuất 4 giải pháp nhằm thúc đẩy ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành Kinh tế trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội gồm:
Giải pháp 1. Về đặc điểm tính cách
Giải pháp 2. Về kinh nghiệm
Giải pháp 3. Về giáo dục khởi nghiệp
Giải pháp 4. Về nhận thức kiểm soát hành vi


A group of people sitting at a table with laptopsDescription automatically generated with low confidence
Hình 3. Hội đồng nhận xét, đánh giá

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nỗ lực trong nghiên cứu khoa học của các em sinh viên. Đề tài nghiên cứu có đã có những kết quả và đóng góp nhất định. Từ những số liệu này cung cấp thông tin hữu ích cho cả nhà trường, khoa, giảng viên và sinh viên về suy nghĩ để thúc đẩy ý định khởi nghiệp sinh viên khối ngành kinh tế nói riêng và sinh viên trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội nói chung. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng đã có những góp ý bổ ích và thiết thực, giúp nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên có cơ sở để hoàn thiện đề tài tốt hơn.
Kết luận của hội đồng: Đề tài xếp loại “ Đạt”.

 

Người viết tin
Trần Thị Ngát – Khoa Kinh tế

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 33 Tổng truy cập: 19.043.768