Trang chủ

NHÓM SINH VIÊN ĐẦU TIÊN BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA KINH TẾ NĂM HỌC 2023-2024

Ngày đăng: 03:24 - 26/04/2024 Lượt xem: 99

Tác giả: Lê Thị Kim Tuyết

Ngày 23/4/2024, tại phòng Hội thảo C5-202, hội đồng khoa học đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên do khoa Kinh tế chủ trì. Đề tài: Một số giải pháp nâng cao kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên ngành Quản lý công nghiệp trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội trưởng nhóm nghiên cứu: Sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Lệ, lớp ĐHQL2-K6; Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thị Kim Tuyết.

 

  Hình 1: Sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Lệ và thông tin đề tài nghiên cứu

Thay mặt nhóm thực hiện đề tài, sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Lệ đã trình bày tóm tắt nội dung báo cáo đề tài.

Về hệ thống cơ sở lý luận kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên gồm 4 nội dung chính: (1) Nhận thức về quản lý thời gian; (2) Phân loại công việc và phân bổ quỹ thời gian; (3) Lập kế hoạch quản lý thời gian; (4) Tổ chức quản lý thời gian. Kết hợp 2 nhóm yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên.

Nội dung phân tích thực trạng và đánh giá những mặt đạt được, những hạn chế và nguyên nhân về kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên ngành Quản lý công nghiệp tại trường ĐHCNDMHN.

Đề tài đã đề xuất được 04 nhóm giải pháp và 02 kiến nghị hỗ trợ từ cơ sở đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên ngành Quản lý công nghiệp trường ĐHCNDMHN bao gồm:

Giải pháp 1. Nâng cao nhận thức của sinh viên về kỹ năng quản lý thời gian;

Giải pháp 2. Nâng cao kỹ năng phân loại công việc và phân bổ quỹ thời gian;

Giải pháp 3. Nâng cao kỹ năng lập kế hoạch quản lý thời gian;

Giải pháp 4. Nâng cao kỹ năng tổ chức quản lý thời gian.

Các thầy cô trong Hội đồng khoa học đã có những đóng góp bổ ích và thiết thực, giúp nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên có cơ sở để hoàn thiện báo cáo tốt hơn, góp phần giúp các em sinh viên tiếp tục phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nỗ lực, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học của các em sinh viên. Đề tài nghiên cứu kết cấu logic từ lý luận đến thực trạng, giải pháp và kiến nghị. Kết quả phân tích đã cung cấp thông tin hữu ích về thực trạng và giải pháp có tính ứng dụng thực tiễn về kỹ năng quản lý thời gian đối với sinh viên ngành Quản lý công nghiệp nói riêng và phát triển ứng dụng rộng rãi đối với sinh viên trường ĐHCNDMHN nói chung.

   

Hình 2: Toàn cảnh thành viên hội đồng và nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu là sản phẩm hết sức cần thiết, những thông tin cung cấp trong nghiên cứu góp phần nâng cao kỹ năng quản lý thời gian cho sinh viên nhằm đạt được kết quả học tập tốt hơn khi học tại trường ĐHCNDMHN. Sinh viên sau tốt nghiệp sẽ chủ động hành trang kỹ năng quản lý thời gian, gián tiếp góp phần đáp ứng được nhu cầu từ nhà tuyển dụng về kỹ năng quản lý thời gian nói riêng và kỹ năng mềm nói chung, cũng như phục vụ tốt hơn cho công việc trong tương lai.

Hình 3. Nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học và giảng viên hướng dẫn


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 51 Tổng truy cập: 19.293.191