Trang chủ

Sinh hoạt Chi bộ Khoa Kinh tế tháng 3 năm 2021

Ngày đăng: 08:31 - 11/03/2021 Lượt xem: 541

Sáng ngày 9/3/2021, Chi bộ Kinh tế tổ chức họp chi bộ định kỳ hàng tháng tại văn phòng Khoa Kinh tế.


Hình 1. Đồng chí Dương Thị Tân – Bí thư chi bộ Kinh tế chủ trì cuộc họp
Tại buổi họp, đồng chí Dương Thị Tân Bí thư Chi bộ đã trình bày thông tin về tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế. Tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng; việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII và các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các cấp, các ngành. Tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quán triệt thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Khoa về công tác phòng, chống dịch thời điểm sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nêu cao sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, hội viên; tạo sự lan tỏa sâu rộng tới quần chúng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch bệnh. Không tiếp cận, đưa tin, phát tán các thông tin không đầy đủ, thiếu chính xác về phòng, chống dịch Covid-19 gây hoang mang dư luận xã hội. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giảng viên việc thực hiện nghiêm các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là thông điệp 5K. Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, giảng viên sinh viên kịp thời định hướng dư luận trước các thông tin sai sự thật về dịch bệnh. Tuyên truyền Nghị quyết số 16/NQ-CP, ngày 08/02/2021 của Chính phủ Về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19. Kinh tế toàn cầu đầu năm 2021 rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đã tác động trực tiếp đến các ngành xuất, nhập khẩu, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm; nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô...;
Hình 2. Toàn cảnh buổi họp Chi bộ Kinh tế
Sau phần thông tin chung đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong tháng 2 năm 2021. Đồng chí Bí thư Dương Thị Tân đã đề ra nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm cần thực hiện trong tháng 3 năm 2021 và phân công công việc cho Đảng viên thực hiện. Các nhiệm vụ chuyên môn như: biên soạn giáo trình, nghiên cứu khoa học, các chương trình đạo tạo, các lớp giảng dạy doanh nghiệp, kế hoạch và tổ chức tổng kết năm học, chỉnh sửa giáo trình, duyệt học liệu, truyền thông đào tạo. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3, hoàn thành các video ngắn phục vụ công tác tuyển sinh, quảng bá ngành đào tạo theo định mức tối thiểu 5 video/ngành. Tập trung xét học vụ, coi thi, chấm thi, giảng dạy trực tiếp khi sinh viên tập trung từ ngày 15/3 theo thông báo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc bảo đảm tiến độ thực hiện công việc.

Trong phần tiếp theo của buổi sinh hoạt, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trong cuộc họp về nhiệm vụ cụ thể còn tồn tại tháng 2 và định hướng tháng 3. Đảng viên thảo luận, đề xuất hướng giải quyết và phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 đã đưa ra tại buổi họp Chi bộ.
Hình 3-Đồng chí PHT Nguyễn Thị Thu Hường đóng góp ý kiến
Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hường đã có ý kiến đóng góp về nhiệm vụ tháng 3 năm 2021. Tại đây, đồng chí Hường chỉ ra sự kết nối vị trí việc làm với thực tiễn công việc giảng dạy cho khối ngành đại học Khoa Kinh tế. Cần phải đi thực tiễn để có sự kết nối giữa kiến thức tại trường và yêu cầu thực tế Doanh nghiệp.

   Kết thúc cuộc họp Đồng chí Dương Thị Tân kết luận những vấn đề lớn mà Chi bộ đã thảo luận và thống nhất nhằm mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2021.

 
BBT Website Khoa KT-Trần Thị Thanh Thủy

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 93 Tổng truy cập: 19.021.710