Trang chủ

Sinh hoạt Chi bộ Khoa Kinh tế tháng 4 năm 2021

Ngày đăng: 09:15 - 16/04/2021 Lượt xem: 348

Sáng ngày 15/4/2021, Chi bộ Kinh tế tổ chức họp chi bộ định kỳ hàng tháng tại văn phòng Khoa Kinh tế.

Tại buổi họp, đồng chí Dương Thị Tân- Bí thư Chi bộ đã trình bày thông tin về tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế. Tiếp tục tuyên truyền các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII; tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Hướng dẫn số 03-HD/BTGTU, ngày 05-02-2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); tập trung tuyên truyền những điểm mới của cuộc bầu cử; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước. Khẩn trương chuẩn bị để tiến hành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.Tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đã tác động trực tiếp đến các ngành xuất, nhập khẩu, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm; nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô...;

Hình 1. Đồng chí Dương Thị Tân – Bí thư chi bộ Kinh tế chủ trì cuộc họp
Sau phần thông tin chung đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong tháng 3 năm 2021. Đồng chí Bí thư Dương Thị Tân đã đề ra nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm cần thực hiện trong tháng 4 năm 2021 và phân công công việc cho Đảng viên thực hiện. Các nhiệm vụ chuyên môn như: biên soạn giáo trình, nghiên cứu khoa học, các chương trình đạo tạo, các lớp giảng dạy doanh nghiệp, kế hoạch và tổ chức tổng kết năm học, chỉnh sửa giáo trình, duyệt học liệu, truyền thông đào tạo. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4, hoàn thành chương trình Ngày hội việc làm. Tập trung xét học vụ, coi thi, chấm thi, giảng dạy trực tiếp chuẩn bị thi Học kỳ 2 các môn học. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc bảo đảm tiến độ thực hiện công việc.

Hình 2. Toàn cảnh buổi họp Chi bộ Kinh tế
Trong phần tiếp theo của buổi sinh hoạt, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trong cuộc họp về nhiệm vụ cụ thể còn tồn tại tháng 3 và định hướng tháng 4. Đảng viên thảo luận, đề xuất hướng giải quyết và phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 đã đưa ra tại buổi họp Chi bộ.

Hình 3-Đồng chí Phó trưởng Khoa Tạ Văn Cánh đóng góp ý kiến
Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó trưởng Khoa –Tạ Văn Cánh đã có ý kiến đóng góp về nhiệm vụ tháng 4 năm 2021. Tại đây, đồng chí Cánh chỉ ra sự kết nối khối ngành đại học Khoa Kinh tế. Đẩy mạnh công tác chuyên môn nhằm phát huy tính độc lập, sáng tạo của học sinh sinh viên trong việc tìm hiểu kiến thức mới, đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo phương châm lấy người học làm trung tâm. Thực hiện yêu cầu này, đồng chí Cánh yêu cầu khoa Kinh tế đã tổ chức hội thảo khoa học từ cấp khoa đến cấp khoa về đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; đẩy mạnh yêu cầu giảng dạy chuyên sâu...

Kết thúc cuộc họp Đồng chí Dương Thị Tân kết luận những vấn đề lớn mà Chi bộ đã thảo luận và thống nhất nhằm mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 năm 2021.

 
BBT Website Khoa KT-Trần Thị Thanh Thủy
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 21 Tổng truy cập: 10.504.853