Trang chủ

Thẩm định cấp trường đề cương Giáo trình Quản lý sản xuất may công nghiệp

Ngày đăng: 08:39 - 02/03/2020 Lượt xem: 269
Chiều ngày 27/02/2020, Hội đồng thẩm định đề cương trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tiến hành duyệt đề cương  Giáo trình Quản lý sản xuất may công nghiệp do ThS.NCS.  Nguyễn Thị Thu Hường –Phó Hiệu trưởng nhà trường làm chủ nhiệm.
Ảnh 1. Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu
           Hội đồng nghiệm thu gồm có: TS. Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Văn Đức, Phản biện 1; ThS. Nguyễn Đắc Hậu –.Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất dịch vụ, Phản biện 2;  ThS. Đặng Thị Thúy Hằng – Giám đốc Trung tâm Thực hành may, Ủy viên; ThS. Dương Thị Tân – Phụ trách Khoa Kinh tế - Ủy viên; ThS. Nguyễn Thị Phương- Giảng viên Khoa Công nghệ may, Ủy viên; ThS. Lê Thị Kim Tuyết, Thư ký Hội đồng.
Ảnh 2. ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm, Thư ký Giáo trình trình bày đề cương
          Thay mặt nhóm biên soạn, ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm trình bày về sự cần thiết của Giáo trình Quản lý sản xuất may công nghiệp và các nội dung chính trong giáo trình dự kiến biên soạn gồm:

Ảnh 3. ThS. Nguyễn Đắc Hậu, Phản biện 2 nhận xét

Ảnh 4. ThS. Đặng Thị Thúy Hồng, Ủy viên nhận xét
          Tại buổi nghiệm thu, chủ biên và nhóm nghiên cứu được nghe nhiều ý kiến góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng. Các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá đây là một giáo trình chuyên ngành hữu ích đối với sinh viên khối ngành Quản lý công nghiệp và hướng chuyên ngành Quản lý sản xuất của ngành Công nghệ may. Các nội dung dự kiến biên soạn trong giáo trình được đánh giá cao và có giá trị tham khảo trong giảng dạy, đặc biệt là các học phần Quản lý sản xuất dệt may 1,2.
        
  TS. Hoàng Xuân Hiệp, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao mục đích, ý nghĩa của Giáo trình cho đào tạo Cử nhân Quản lý công nghiệp; Cử nhân Công nghệ may. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm chia sẻ về hướng tiếp cận của Giáo trình; các nội dung giáo trình dự kiến sẽ giải quyết các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ nào trong khối kiến thức, kỹ năng của người làm công tác quản lý sản xuất. Đồng chí chủ tịch cũng trao đổi một số vấn đề về nội hàm chính của giáo trình và nên tiếp cận một số nội dung chính quá trình sản xuất may công nghiệp, đặc biệt là tổ chức sản xuất may công nghiệp.

Ảnh 5. TS. Hoàng Xuân Hiệp – Chủ tịch Hội đồng nhận xét
ThS. NCS Nguyễn Thị Thu Hường – Chủ biên Giáo trình thay mặt nhóm biên soạn chia sẻ về cách tiếp cận biên soạn giáo trình, mục tiêu của giáo trình, một số băn khoăn trong xác định nội dung của giáo trình trên nguyên tắc giáo trình bao quát đề cương chi tiết học phần trong chương trình đào tạo và trả lời các ý kiến đóng góp, nhận xét của Hội đồng. Một số ý kiến nhận xét xác đáng của Hội đồng được chủ biên và nhóm biên soạn tiếp thu và chỉnh sửa để thực hiện các giai đoạn tiếp theo của Giáo trình để đảm bảo tiến độ.
        
Chủ tịch Hội đồng kết luận một số điểm chính về cơ cấu lại chương để gắn với nội hàm giáo trình quản lý sản xuất may công nghiệp. Đề cương Giáo trình Quản lý  sản xuất may công nghiệp sửa theo kết luận và nhóm biên soạn bám sát kế hoạch để viết nội dung chi tiết.
Một số hình ảnh buổi nghiệm thu:
 
Ảnh 6. Trao đổi của nhóm biên soạn với Hội đồng

 
 Ảnh 7. Đ/c Lê Thị Kim Tuyết, Thư ký Hội đồng nhận xét

 
Ảnh 8. ThS. Nguyễn Thị Phương, ủy viên nhận xét
                                                                                              Đinh Thủy – Kinh tế

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 20 Tổng truy cập: 7.118.953