Trang chủ

Tuyển chọn cấp trường đề xuất đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên: “Một số khó khăn và giải pháp khắc phục trong công tác triển khai đơn hàng tại Trung tâm Sản xuât - Dịch vụ, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” năm học 2019-2020

Ngày đăng: 08:28 - 22/05/2020 Lượt xem: 384
Chiều ngày 19/5/2020, Hội đồng khoa học Trường tiến hành tuyển chọn đề xuất Nghiên cứu khoa học sinh viên: “Một số khó khăn và giải pháp khắc phục trong công tác triển khai đơn hàng tại Trung tâm Sản xuất - Dịch vụ, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” – do sinh viên Nguyễn Lê Thị Vân Anh DHQL1_K2 làm nhóm trưởng thực hiện dưới sự hướng dẫn của ThS. Lý Thu Cúc
 

Ảnh 1. Hội đồng nghiệm thu đề xuất đề tài NCKH Sinh viên
           Hội đồng tuyển chọn gồm có: ThS. Dương Thị Tân – Phụ trách Khoa Kinh tế, Chủ tịch Hội đồng; ThS Nguyễn Văn Thản – Phó Bộ môn Quản trị kinh doanh, Phản biện 1; ThS. Đinh Thị Thủy – Phó Bộ môn Quản trị kinh doanh, Phản biện 2; ThS. Hà Thị Hương – Cán bộ mặt hàng, Trung tâm SXDV, Ủy viên; ThS Lê Thị Kim Tuyết, Thư ký Hội đồng.

Ảnh 2. SV Lê Thị Vân Anh  trình bày tóm tắt đề xuất đề tài
          Thay mặt nhóm nghiên cứu, sinh viên Lê Thị Vân Anh báo cáo trước Hội đồng đề xuất nghiên cứu của nhóm nghiên cứu, nội dung tiến độ và sản phẩm của đề tài.

          Tại buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu được nghe nhiều ý kiến góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng. Các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá đây là một đề tài có ý nghĩa thực tiến đối với Trung tâm sản xuất dịch vụ nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp của Trung tâm. Các phản biện và ủy viên đã chỉ ra những điểm đạt và chưa đạt trong đề xuất nghiên cứu,  làm căn cứ để triển khai nghiên cứu đề tài. Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự nghiêm túc và cầu thị của nhóm nghiên cứu trong xây dựng đề xuất, tính khả thi và ứng dụng của đề tài. Đề xuất đề tài của nhóm sinh viên Khoa Kinh tế do sinh viên Lê Thị Vân Anh làm trưởng nhóm được đánh giá đạt, chủ tịch Hội đồng yêu cầu nhóm chỉnh sửa đề xuất theo kết luận, gửi lại thư ký Hội đồng trước ngày 27/5/2020 và họp nhóm để lập kế hoạch thực hiện đề tài.

Đề xuất nghiên cứu do nhóm sinh viên DHQL1-K2 thực hiện là một kênh thông tin hữu ích cho Trung tâm sản xuất dịch vụ đề xuất các giải pháp khắc phục các khó khăn trong công tác triển khai đơn hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững trung tâm trong giai đoạn tới.
           
 
                                                                                              Đinh Thủy – Kinh tế

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 21 Tổng truy cập: 7.118.969