Thông báo chiêu sinh Khóa đào tạo Khai thác tối ưu thiết bị may thông minh trong bối cảnh cách mạng cộng nghiệp 4.0

Ngày đăng: 04:55 - 04/10/2018 Lượt xem: 1.085




Nội dung Khóa đào tạo Khai thác tối ưu thiết bị may thông minh trong bối cảnh cách mạng cộng nghiệp 4.0 tải tại đây

Các bài viết khác

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
10/05/2022
45 lượt xem
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
10/05/2022
45 lượt xem
Ấn tượng xuất khẩu dệt may
07/05/2022
36 lượt xem
Ấn tượng xuất khẩu dệt may
07/05/2022
36 lượt xem
REPLY 2016 – LỜI CHƯA NÓI
12/04/2022
374 lượt xem

Liên kết website