Đào tạo đại học Marketing Thời trang

Ngày đăng: 08:17 - 18/04/2018 Lượt xem: 2.337
2, Mục tiêu đào tạo
 
- Khảo sát và đánh giá đúng thị trường hàng thời trang dệt may;
- Lựa chọn và định vị được thị trường mục tiêu cho sản phẩm may thời trang;
- Quản lý được ngành hàng và kênh phân phối sản phẩm thời trang;
- Xây dựng và phát triển được thương hiệu sản phẩm may thời trang;
- Xây dựng và tổ chức các hoạt động bán hàng qua mạng, quản lý bán lẻ hàng thời trang;
- Lập được kế hoạch marketing, tổ chức được các chương trình truyền thông marketing;
- Lập được kế hoạch phát triển sản phẩm, phân phối và các hoạt động quan hệ khách hàng cho hoạt động kinh doanh thời trang;
- Triển khai và đánh giá được chương trình marketing trong doanh nghiệp may thời trang;
- Giao tiếp, đàm phán và giải quyết các vấn đề trong hoạt động marketing;
- Sử dụng và khai thác được các thông tin trên internet để quảng bá sản phẩm, soạn thảo và giao tiếp hiệu quả bằng văn bản điện tử; sử dụng được các ứng dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu để giải quyết các công việc trong hoạt động marketing;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tiếng Anh: Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Đọc và dịch được các bài báo, thông tin, các tài liệu về xu hướng thời trang, gửi email, viết báo cáo và trao đổi các vấn đề marketing bằng tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh thời trang.
 
3, Vị trí việc làm

- Chuyên viên nghiên cứu thị trường;
- Cán bộ bán hàng, quản lý cửa hàng;
- Cán bộ quản lý sản phẩm và ngành hàng;
- Chuyên viên xây dựng và phát triển thương hiệu;
- Cán bộ quản lý kênh phân phối;
- Chuyên viên tổ chức quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện;
- Cán bộ quản lý hoạt động truyền thông marketing;
- Chuyên viên phòng Marketing;
- Chủ doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực may và thời trang.

Liên kết website