Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học hệ chính quy

Ngày đăng: 08:58 - 15/06/2020 Lượt xem: 1.248

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Số:      /TB - ĐHCNDMHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  17 tháng  05 năm 2020

 

THÔNG BÁO

 Tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng với

trình độ đại học hệ chính quy

 

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy như sau:

1. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

Ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu

Công nghệ May

50

Quản lý và bảo trì thiết bị may

30

Cơ điện tử trong dệt may

30

2. Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc cao đẳng nghề, ngành/nghề Công nghệ may/May thời trang.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Cao đẳng nghề các ngành/nghề gần với các chương trình đào tạo đại học liên thông chính quy ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí và công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

3. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển dựa vào điểm tổng kết năm lớp 12 trong học bạ của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.

Các tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp

Môn xét tuyển

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

4. Thời gian, tổ chức đào tạo và văn bằng tốt nghiệp

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

Tổ chức đào tạo: Đào tạo tập trung, theo học chế tín chỉ;

- Sinh viên học theo chương trình đào tạo hệ chính quy của Trường.

- Sinh viên được được công nhận chuyển đổi kết quả học tập các học phần đã tích luỹ ở trình độ cao đẳng/cao đẳng nghề theo quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi thực hiện chương trình đào tạo liên thông.

Văn bằng tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy.

5. Thời gian nhận hồ sơ và công bố kết quả trúng tuyển

Các đợt nhận hồ sơ

Thời gian

Thời gian công bố kết quả trúng tuyển

Đối tượng

Đợt 1

18/5 -15/6/2020

19/6/2020

Ngành CNKT Cơ khí và CNKT điện, điện tử

Đợt 2

01/6 -31/8/2020

04-05/9/2020

Tất cả các ngành

 

6. Hồ sơ tuyển sinh

Hồ sơ tuyển sinh theo mẫu hồ sơ xin việc hoặc hồ sơ của trường gồm:

TT

Nội dung

1

Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp cao đẳng/cao đẳng nghề (nếu có)

2

Bản sao Bảng điểm cao đẳng/ cao đẳng nghề (toàn khoá học)

3

Bản sao hợp lệ học bạ THPT

4

Phiếu đăng ký học (Tải tại đây)

5

Giấy xác nhận ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có)

6

Bản sao Giấy khai sinh

7

Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ

7. Địa chỉ nhận hồ sơ  

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông (phòng 108) – Nhà C1 – Trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội, Lệ Chi – Gia Lâm – Hà Nội

-Số điện thoại: 024.36922552; Hotline: 0917.966488;

-Website: hict.edu.vn

-Email: tuyensinhdetmay@hict.edu.vn;

-http://www.facebook.com/tshict

 

Nơi nhận:

- Các Phòng, Khoa/TT;

- Website: hict.edu.vn;

- Lưu: VT, TS &TT.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

Nguyễn Thị Thu Hường


Liên kết website