Trang chủ

BỘ MÔN CBSX VỚI CÔNG TÁC TRIỂN KHAI RÀ SOÁT VÀ XÂY DỰNG TRỌNG SỐ CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC PHẦN

Ngày đăng: 03:02 - 19/10/2023 Lượt xem: 139

Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2023 tại văn phòng bộ môn Chuẩn bị sản xuất, buổi họp chuyên đề bất thường diễn ra sau khi có kế hoạch xây dựng đề thi kết thúc học phần HK1 năm 2023-2024. Đồng chí Trịnh Thị Thanh Hương chủ trì buổi họp chuyên đề về định hướng phương pháp ra đề thi kết thúc học phần các môn học, đồng thời trao đổi và thống nhất về trọng số - cấu trúc đề thi.

Tại buổi họp, các đ/c cán bộ cùng giảng viên trực tiếp ra đề, phản biện đề thi cùng đưa ra những giải pháp cụ thể cho từng học phần như: Công nghệ sản xuất may công nghiệp 1,2 và 3; Sản xuất tinh gọn; Thiết kế chế tạo dưỡng….. về việc xây dựng cấu trúc đề thi phù hợp với chuẩn đầu ra học phần và dựa trên năng lực thực tế của sinh viên.

 Sau buổi họp, được sự thống nhất và kết luận từ đ/c trưởng bộ môn và phía lãnh đạo khoa có đ/c Nguyễn Thị Hường về kế hoạch triển khai từng môn học, nội dung và hàm lượng kiến thức theo chuẩn đầu ra và những quy định trong xây dựng đề thi đã được ban hành. Nội dung chi tiết buổi họp được thư kí Nguyễn Thị Phương tổng hợp và gửi bộ môn.

 Gv Đỗ Quang Linh – khoa Công nghệ may


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 40 Tổng truy cập: 19.224.891