Khai giảng Khóa học giáo dục người lớn

Ngày đăng: 02:12 - 17/07/2018 Lượt xem: 220
Ngày 16/7/2018, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội khai mạc Khóa học giáo dục người lớn.
 

Tham dự buổi khai giảng có Bà Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, giảng viên của lớp học; Bà Nguyễn Thu Phượng - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường; Lãnh đạo các phòng/Khoa/Trung tâm và gần 200 giảng viên và chuyên viên các phòng ban trong nhà trường. 
 

 
Bà Nguyễn Thu Phượng-Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc
 
Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Nguyễn Thu Phượng cho rằng, chuyên đề giáo dục người được giảng dạy khá phổ biến ở một số nước trên thế giới, tuy nhiên ở Việt Nam chuyên đề này chưa được áp dụng rộng rãi. Đối với Trường Đại học công nghiệp Dệt May, chuyên đề này rất quan trọng và bổ ích, giúp nhà trường triển khai có hiệu quả các khóa đào tạo cho các doanh nghiệp từ xác định nhu cầu, xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo. Xuất phát từ nhu cầu như vậy, nhà trường tổ chức khóa bồi dưỡng về giáo dục người lớn để cán bộ, giảng viên nhà trường có thể vận dụng có hiệu quả  trong công tác đào tạo của nhà trường. 
 
Tiếp cận theo quan điểm phát triển, UNESCO đưa ra khuyến nghị: "Giáo dục người lớn bao gồm toàn bộ những quá trình giáo dục có tổ chức, bất kể nội dung, trình độ, phương pháp gì, chính quy hay không chính quy, kéo dài hay thây thế giáo dục ban đầu ở trường phổ thông, đại học hoặc đào tạo nghề mà nhờ đó những ai được xã hội coi là người lớn có thể phát triển được khả năng của mình, làm giàu thêm kiến thức, nâng cao được chất lượng chuyên môn tay nghề hoặc thay đổi thái độ, hành vi của mình".
 


Bà Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, giảng viên của lớp học
 
Tham gia khóa học giáo dục người lớn lần này bao gồm các cán bộ, giảng viên đang tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng cho doanh nghiệp; các cán bộ quản lý đào tạo các khoa/Trung tâm; chuyên viên các phòng làm về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; các giảng viên giảng dạy các trình độ đào tạo của Trường. Nội dung khóa học giáo dục người lớn bao gồm: Quan niệm về người lớn, đặc điểm học tập của người lớn, nhiệm vụ và nội dung của giáo dục người lớn, nguyên tắc trong giáo dục người lớn, phương pháp và hình thức giáo dục người lớn. Khóa học diễn ra từ ngày 16/7/2018 đến ngày 1/8/2018.
 
HL
 

Liên kết website