Nghiệm thu SKKN “Giải pháp sử dụng hiệu quả dây chuyền kéo sợi chải thô tại phòng thực hành Sợi”

Ngày đăng: 04:32 - 11/12/2017 Lượt xem: 750
Hiện nay, đối với ngành Công nghệ Sợi Dệt của nhà trường, chương trình đào tạo chiếm trên 50% giờ thực hành, việc đưa sinh viên đi thực tế tại các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nhà trường đã trang bị một dây chuyền kéo sợi với các thiết bị: máy chải thô, máy ghép cúi, máy kéo sợi thô và máy kéo sợi con tại phòng thực hành Sợi. Với các mục tiêu: Khai thác sử dụng dây chuyền kéo sợi chải thô vào giảng dạy các học phần của ngành Công nghệ Sợi Dệt. Đồng thời nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên có được kỹ năng cơ bản về kéo sợi, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành Công nghệ Sợi dệt của nhà trường. Sáng kiến kinh nghiệm “Giải pháp sử dụng hiệu quả dây chuyền kéo sợi chải thô tại phòng thực hành Sợi Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” của Th.S Tạ Thị Dịu tập trung nghiên cứu các nội dung về: Máy chải thô CK – 205 Toyoda; Máy ghép DZ2P; Máy sợi thô FL; Máy sợi con RY; Dây chuyền kéo sợi chải thô; Và đưa ra 5 nhóm giải pháp sử dụng hiệu quả dây chuyền kéo sợi chải thô tại phòng thực hành Sợi Trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Liên kết website