Duyệt kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường (đợt 3)

Ngày đăng: 05:02 - 11/05/2019 Lượt xem: 689
          Ngày 08/5/2019, dưới sự chủ trì của TS. Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng, Hội đồng duyệt kinh phí đề tài cấp Trường năm học 2018-2019 tiến hành duyệt kinh phí cho 02 đề tài nghiên cứu khoa học của khoa Công nghệ may và Trung tâm Thực hành May.
Toàn cảnh buổi họp Hội đồng duyệt kinh phí
           Hai đề tài được duyệt kinh phí cho đợt này gồm đề tài “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mẫu hướng dẫn sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng tại Trung tâm sản xuất dịch vụ Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” do ThS. Đinh Thị Nhàn, giảng viên khoa Công nghệ May làm chủ nhiệm và đề tài “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ dưỡng may quần âu, áo sơ mi ứng dụng vào giảng dạy thực hành kỹ thuật may tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” do ThS. Phạm Thị Lụa, giảng viên Trung tâm Thực hành May làm chủ nhiệm.
          Tại hội đồng, các chủ nhiệm đề tài đã trình bày dự toán kinh phí của đề tài như: công lao động, nguyên vật liệu và các chi phí khác phục vụ quá trình thực hiện nghiên cứu và hoàn thiện đề tài.
ThS. Đinh Thị Nhàn báo cáo dự toán kinh phí đề tài
          Với đề tài của ThS. Đinh Thị Nhàn, Hội đồng cho rằng tổng kinh phí đề tài như dự toán của nhóm nghiên cứu là phù hợp và hoàn toàn nhất trí với phần dự toán của phần công lao động và mục chi khác. Liên quan đến một số vật liệu, thiết bị của đề tài, thành viên Hội đồng cho biết: Bộ phận chuẩn bị đồ dùng học tập của Trường đang có những vật liệu và thiết bị mà nhóm đang cần do đó nhóm làm các thủ tục cần thiết để được sử dụng những vật liệu và thiết bị cần thiết từ Bộ phận này. Cũng theo đề xuất của nhóm, đề tài cần đến máy Laser để tạo sản phẩm theo công nghệ mới, đây là một thiết bị Nhà trường chưa có. TS. Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường đã nhất trí cho nhóm nghiên cứu mua máy Laser trước mắt dùng cho đề tài và sau đó là sử dụng cho quá trình đào tạo của Trường.
 
ThS. Phạm Thị Lụa báo cáo dự toán kinh phí đề tài
          Với đề tài của ThS. Phạm Thị Lụa, Hội đồng nhất trí với tổng kinh phí của đề tài theo dự toán của nhóm nghiên cứu. Để đảm bảo tính pháp lý, nhóm nghiên cứu cần chi tiết các vật liệu cần mua và phải có chứng từ khi thanh lý.
            Kết thúc buổi họp, Hội đồng giao cho Nhóm nghiên cứu và đơn vị chủ trì hai đề tài tiếp tục hoàn thiện kinh phí và thuyết minh để tiến tới ký hợp đồng nghiên cứu với Nhà trường trong tháng 5/2019.
                                                                                                                  Phòng Đào tạo

Các bài viết khác

Thông tin tuyển sinh 2021
02/02/2021
116 lượt xem
Không khí Giáng sinh tại HTU
25/12/2020
433 lượt xem

Liên kết website