Họp hội đồng tự đánh giá, phiên họp thứ VI

Ngày đăng: 11:00 - 14/11/2019 Lượt xem: 386
Ngày 13/11/2019, Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG) trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức họp Hội đồng tự đánh giá (phiên họp thứ VI). TS. Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Trường đã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đầy đủ các đồng chí trong Ban giám hiệu, các nhóm chuyên trách, đại diện các đơn vị chức năng và Ban thư ký.Mở đầu cuộc họp TS. Hoàng Xuân Hiệp cho biết thời điểm hiện tại Trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và nộp về Bộ Giáo dục va Đào tạo. Để chuẩn bị lộ trình đánh giá ngoài, Trường đang tiếp tục thực hiện 3 bước: Tổ chức phản biện; khắc phục minh chứng và đề xuất chương trình hành động. Nội dung phiên họp thứ VI của Hội đồng tự đánh giá sẽ tập trung giải quyết nội dung còn chưa thống nhất giữa người phản biện và nhóm chuyên trách; thống nhất cách khắc phục minh chứng ở đơn vị chức năng và cùng nhau bàn về kế hoạch hành động khắc phục .

TS. Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban thư ký đ/c Nguyễn Văn Huy, Giám đốc trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trưởng ban thư ký cho biết sau khi nhận được biên bản phản biện, Ban thư ký đã gửi các nhóm chuyên trách, hiện tại còn 13 quan điểm chưa thống nhất giữa phản biện và nhóm chuyên trách. Danh sách minh chứng theo yêu cầu các nhóm được chuyển đến các đơn vị chức năng rà soát. Trên cơ sở bản báo cáo tự đánh giá của Trường ban thư ký cũng đã tổng hợp bản kế hoạch hành động trong giai đoạn sắp tới.

Đ/c Nguyễn Văn Huy, Giám đốc trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trưởng ban thư ký 

Cuộc họp hội đồng tự đánh giá phiên số VI diễn ra sôi nổi với rất nhiều ý kiến góp ý, giải trình của các thành viên trong nhóm chuyên trách và các đơn vị chức năng về nội dung nội hàm tiêu chí và yêu cầu cần có của minh chứng.
 
Đ/c  Phùng Thị Ái, trưởng khoa Tin học-Ngoại ngữ phát biểu


 
Đ/c Đoàn Thị Hương Thủy, phó trưởng phòng TS&TT, trưởng nhóm số 6 phát biểu
 
Kết thúc cuộc họp, TS. Hoàng Xuân Hiệp, chủ tịch Hội đồng kết luận:(1) Cần có sự gặp gỡ giữa nhóm chuyên trách và người phản biện, nhóm chuyên trách với đơn vị chức năng  để trao đổi, làm rõ những điểm còn bất đồng quan điểm. (2) Ban thư ký xác lập lại chương trình hành động, chốt thời gian, nội dung thực hiện sau khi các bên đã thống nhất.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị


                                                                                                                        Phòng TS&TT

Các bài viết khác

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020
23/06/2020
0 lượt xem

Liên kết website