HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Ngày đăng: 10:45 - 16/07/2019 Lượt xem: 1.825

 

Căn cứ điểm ngưỡng điểm tối thiểu của trường (công bố trước 22/7) và  tham khảo điểm trúng các năm trước thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 1 lần trong đợt điều chỉnh từ ngày 22/7 sắp tới. Điều chỉnh NV xét tuyển có thể là thay đổi thứ tự NV, thay đổi tổ hợp xét tuyển, đăng ký thêm NV,... Chẳng hạn:

-Thí sinh đăng ký NV vào ngành Công nghệ May của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (HTU) với tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) có thể dựa trên điểm thi để thay đổi thành A01 (Toán, Lý, Anh).

-Thí sinh ban đầu chọn Công nghệ May ở NV1, Marketing ở NV2 có thể thay đổi thứ tự NV, đưa Marketing lên NV1. Tuy nhiên, thí sinh chỉ được xét trúng tuyển một NV cao nhất nên cần dành ưu tiên NV cho những ngành học mình yêu thích và phù hợp với mức điểm của mình.

-Ban đầu thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, thông qua đợt điều chỉnh này thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào HTU.

1.Hình thức điều chỉnh nguyện vọng

- Điều chỉnh theo phương thức trực tuyến: Nếu số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu khi đăng ký dự thi. Thời gian từ 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 29/7.

- Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT: Nếu số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu khi đăng ký dự thi. Thời gian từ 22/7đến 17 giờ 00 ngày 31/7.

2. Hướng dẫn thao tác từng bước thay đổi nguyện vọng xét tuyển

a) Thay đổi thông tin nguyện vọng online:

- Nguyên tắc: Chỉ được nhập vào hệ thống 1 lần do vậy thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu thay đổi.

- Người thực hiện: thí sinh

- Cách thức thực hiện:

+ Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

+ Bước 2: chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng xét tuyển sinh từ menu Hệ thống chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng xét tuyển sinh từ menu  Hệ thống

- Màn hình chức năng Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh được hiển thị:

- Bước 3:  Sửa nguyện vọng theo yêu cầu: Sửa thông tin nguyện vọng

- Để vào màn hình Sửa nguyện vọng, thí sinh nhấn nút “Chỉnh sửa nguyện vọng”

- Sau khi màn hình Sửa nguyện vọng hiển thị, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn muốn thay đổi.

Xóa nguyện vọng

- Để xóa một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Xóa trên màn hình Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh.

-  Sau khi popup xác nhận xóa xuất hiện, nếu muốn xóa nguyện vọng, thí sinh nhấn nút OK, ngược lại nhấn nút Cancel

Thay đổi thứ tự nguyện vọng

-   Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhấn nút mũi tên để di chuyển nguyện vọng.

Bước 4: Sau khi chỉnh sửa xong Nhấn nút Lưu thông tin, hệ thống sẽ gửi một mã xác thực OTP về điện thoại cho thí sinh. Thí sinh nhập mã xác thực này vào màn hình “Xác nhận đăng ký”.

-  Bước 5: Sau khi bấm “Xác nhận đăng ký” hệ thống yêu cầu xác thực một lần nữa xem thí sinh có chắc chắn thực hiện không.

- Bước 6: Sau khi bấm “OK” dữ liệu thay đổi được lưu vào hệ thống, bấm “Cancel” để hủy bỏ chỉnh sửa.

b)  Thay đổi thông tin nguyện vọng bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Trường hợp thí sinh có số nguyện vọng điều chỉnh lớn hơn số nguyện vọng đăng ký ban đầu, thí sinh nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký tại nơi nộp hồ sơ trong thời gian quy định.

 

Thí sinh phải ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại;

Thí sinh phải kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi được Điểm thu nhận hồ sơ cập nhật lên hệ thống phần mềm, nếu có sai sót so với Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT thì thí sinh báo cho Điểm thu nhận hồ sơ trước 17 giờ 00 ngày 31/7/2017.

 


Liên kết website