Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO

Hơn 1000 sinh viên đại học khóa 7 dự xét học vụ - tháng 8 năm 2023

Ngày đăng: 09:06 - 18/08/2023 Lượt xem: 109
Sáng ngày 11/8/2023 Hội đồng xét học vụ trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tiến hành xét học vụ đại học cho hơn 1000 sinh viên đại học khóa 7.
Chủ trì cuộc họp có TS. Nguyễn Văn Đức – Phó hiệu trưởng nhà trường. Cùng thành phần Hội đồng xét học vụ có TS. Nguyễn Thu Phượng – Phó hiệu trưởng, Trưởng các phòng/khoa/trung tâm đào tạo, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Đào tạo. Ngoài ra, còn có các cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm (CVHT/GVCN) của các khoa/trung tâm cùng tham dự.
 

Toàn cảnh cuộc họp
 
Đ/c Nguyễn Hùng Tâm – Trưởng phòng CTSV và TTGD mở đầu cuộc họp báo cáo kết quả rèn luyện của sinh viên đại học khoá 7 (DHK7). Với 1069 sinh viên dự xét, trong đó sinh viên xếp loại rèn luyện Xuất sắc là 71 sinh viên, chiếm 6.64%. Sinh viên xếp loại rèn luyện Tốt là 640 sinh viên, chiếm 59.87%. Sinh viên xếp loại rèn luyện Khá là 333 sinh viên, chiếm 31.15%. Sinh viên xếp loại rèn luyện Trung bình là 25 sinh viên, chiếm  2.34% và không có sinh viên nào xếp loại rèn luyện Yếu, Kém.
 
                 
Đ/c Nguyễn Hùng Tâm – Trưởng phòng CTSV và TTGD báo cáo kết quả rèn luyện
 
Đại diện phòng Đào tạo đ/c Nguyễn Quang Thắng – Phó trưởng phòng báo cáo các nội dung gồm: kết quả xét học vụ, học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024 và danh hiệu sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi, sinh viên Tiên tiến (SVXS, SVG, SVTT) của đại học khóa 7 năm học 2022-2023. Cụ thể:
  • Về kết quả xét học vụ: với 1069 sinh viên dự xét, cụ thể trong đó xếp loại học tập Xuất sắc có 05 sinh viên chiếm 0.5%. Sinh viên xếp loại học tập Giỏi là 40 sinh viên, chiếm 3.7%. Sinh viên xếp loại học tập Khá là 286 sinh viên, chiếm 26.8%. Xếp loại học tập Trung bình là 343 sinh viên, chiếm 32.1%. Xếp loại học tập Yếu là 353 sinh viên, chiếm 33.0% và còn lại 42 sinh viên xếp loại học tập Kém, chiếm 3.9%.
  • Về kết quả sinh viên đạt học bổng Khuyến khích học tập là 54 sinh viên trên tổng số 1069 sinh viên dự xét, trong đó 03 sinh viên đạt học bổng Giỏi và 51 sinh viên đạt học bổng Khá.
  • Về kết quả danh hiệu SVXS, SVG, SVTT với tổng số 1069 sinh viên dự xét có 141 sinh viên đạt và chiếm 13.2%. Cụ thể: 01 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc, 21 sinh viên đạt danh hiệu SVG và 119 sinh viên đạt danh hiệu SVTT.
Với kết quả xét học vụ của sinh viên DHK7 là sự nỗ lực, cố gắng và chăm chỉ học tập của các em sinh viên. Đồng thời là sự quan tâm, tận tâm giảng dạy và đồng hành của CVHT, giảng viên và khoa/trung tâm đối với sinh viên.
      
Đ/c Nguyễn Quang Thắng  - Phó trưởng phòng Đào tạo báo cáo
 
 
Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của đại diện phòng Đào tạo, các đ/c đại diện khoa/trung tâm chủ trì ngành học đã chia sẻ về kết quả xét học vụ DHK7 đợt tháng 8 năm học 2022-2023.
          
 Đ/c Phùng Thị Hạnh – Trường phòng Đào tạo phát biểu ý kiến
   
 
Đ/c Nguyễn Thu Phượng  – Phó Hiệu trưởng phát biểu ý kiến
 
 
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huệ  – Trưởng khoa Thiết kế thời trang phát biểu ý kiến
 
 
Đ/c Nguyễn Văn Đức - Phó Hiệu trưởng kết luận cuộc họp
 
Kết thúc cuộc họp, TS. Nguyễn Văn Đức – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã kết luận thông qua kết quả xét học vụ, học bổng Khuyến khích học tập và danh hiệu sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi và sinh viên Tiên tiến của đại học khóa 7. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh các khoa/trung tâm với những sinh viên có kết quả học tập ở mức Yếu, Kém các đơn vị nên sát sao cảnh báo để sinh viên chú tâm học tập, cải thiện kết quả học tập.
 
Phạm Thị Linh - Phòng Đào tạo

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 24 Tổng truy cập: 19.043.656