Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO

Xét học vụ đợt 3 tháng 03 năm 2023

Ngày đăng: 03:28 - 03/04/2023 Lượt xem: 200
 
Chiều ngày 30/03/2023 Hội đồng xét học vụ trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tiến hành xét học vụ đợt 3 học kì 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học khóa 7 và lớp CDM3-K17 TNG.
 
Thành phần Hội đồng gồm có: Ban giám hiệu, Trưởng các khoa/TT đào tạo, đại diện lãnh đạo phòng, chuyên viên phòng Đào tạo, Công tác Sinh viên và Thanh tra giáo dục (CTSV&TTGD). Ngoài ra, các cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm (CVHT/GVCN) của các lớp xét học vụ cùng tham dự.
  
Toàn cảnh cuộc họp
 
Phần thứ nhất cuộc họp, đ/c Nguyễn Hùng Tâm – Trưởng phòng CTSV và TTGD báo cáo kết quả rèn luyện của sinh viên đại học khóa 7 (DHK7) và CDM3-K17TNG, kết quả cụ thể: tổng số sinh viên dự xét là 1115 sinh viên DHK7 và 20 sinh viên lớp CDM3-K17TNG, trong đó sinh viên xếp loại rèn luyện Xuất sắc là 4.7%, sinh viên xếp loại rèn luyện Tốt là 38.8%, sinh viên xếp loại rèn luyện Khá 54.0%, sinh viên xếp loại rèn luyện Trung bình là 2.3% và không có sinh viên nào xếp loại rèn luyện Yếu, Kém.
 
 Đ/c Nguyễn Hùng Tâm – Trưởng phòng CTSV và TTGD báo cáo kết quả rèn luyện
 
Phần thứ 2 cuộc họp, đại diện phòng Đào tạo đ/c Nguyễn Quang Thắng – Phó trưởng phòng Đào tạo báo cáo kết quả xét học vụ cho sinh viên DHK7 và CDM3-K17 TNG đợt 3 học kì 1 năm học 2022-2023 
  • Đối với kết quả xét học vụ của sinh viên DHK7 trong tổng số 1115 sinh viên dự xét có: sinh viên xếp loại học tập xuất sắc là 0.2%, sinh viên xếp loại học tập giỏi là 2.6%, sinh viên xếp hạng học tập khá 20.6%, sinh viên xếp hạng học tập học trung bình là 35%, sinh xếp hạng học tập yếu chiếm 39.0% và còn lại sinh viên kém chiếm 2.6%.
  • Về kết quả xét học bổng Khuyến khích học tập học có: 03 sinh viên đạt học bổng Giỏi và 52 sinh viên đạt học bổng Khá.
  • Về kết quả xét danh hiệu sinh viên năm học 2021-2022 lớp CDM3-K17 TNG có 08 em đạt danh hiệu sinh viên tiên tiến trên tổng số 20 em.
Ngoài xét học vụ của DHK17 và  CDM3-K15-TNG, học bổng Khuyến khích học tập, nhà trường xét học bổng Hỗ trợ học tập và học bổng Doanh nghiệp cho toàn bộ sinh viên DHK4, DHK5 và DHK6:
 

Đối với kết quả xét học bổng Doanh nghiệp có 26 sinh viên đạt học bổng
  • Và đối vớt kết quả học bổng Hỗ trợ học tập có 05 sinh viên được hưởng mức hỗ trợ 40% học phí, 03 sinh viên được hưởng mức hỗ trợ 30% và mức 20% có 10 sinh viên.
 
Để đạt được kết quả học tập như trên, ngoài sự nỗ lực, chăm chỉ học tập của sinh viên cũng một phần do sự sát sao, động viên của thầy/cô tham gia giảng dạy trực tiếp, giáo viên chủ n           
 
Đ/c Nguyễn Quang Thắng  – Phó trưởng phòng Đào tạo báo cáo tổng hợp kết quả xét học vụ
 
Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của đại diện phòng Đào tạo, các đ/c lãnh đạo nhà trường, phòng/khoa/trung tâm chủ trì ngành học và GVCN/CVHT đã chia sẻ một số nguyên nhân khiến sinh viên xếp hạng học tập Yếu và 24 sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập và đề xuất một số giải pháp, phương pháp học tập cho sinh viên.
Đ/c Nguyễn Thu Phượng  – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến

Đ/c Nguyễn Văn Đức  – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến

Đ/c Phùng Thị Hạnh  – Trưởng phòng Đào tạo phát biểu ý kiến
 
Đ/c Đoàn Thị Phương Thảo  – Cố vấn học tập khoa Kinh tế phát biểu ý kiến
 
Đ/c Hoàng Xuân Hiệp - Hiệu trưởng kết luận cuộc họp
 
Kết thúc cuộc họp, TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường đã kết luận thông qua các kết quả học vụ, học bổng Khuyến khích học tập của sinh viên DHK7 và CDM3-K17TNG và học bổng Hỗ trợ học tập, học bổng Doanh nghiệp học kì 1 năm học 2022-2023 của sinh viên toàn trường. Đồng thời đ/c Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh về việc tỷ lệ sinh viên có xếp hạng học lực yếu và kém tăng so với các kỳ trước, các khoa/trung tâm, CVHT/GVCN cần quan tâm đến sinh viên có lực học yếu, kém và tìm hiểu nguyên nhân cũng như phối hợp giảng viên bộ môn tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp cho sinh viên.
 
Nguyễn Thị Hằng - Phòng Đào tạo

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 17 Tổng truy cập: 19.328.169