Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO

Xét tốt nghiệp Đại học khóa 4 - tháng 7 năm 2023

Ngày đăng: 02:52 - 25/07/2023 Lượt xem: 159
 
Chiều ngày 20/7/2023 Hội đồng xét tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tiến hành xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học khóa 4.
 
Thành phần Hội đồng gồm có: Ban giám hiệu, Trưởng các phòng/khoa/TT đào tạo, đại diện lãnh đạo phòng, chuyên viên phòng Đào tạo. Ngoài ra, các cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm (CVHT/GVCN) của các khoa/trung tâm cùng tham dự.
 

 
Toàn cảnh cuộc họp
 
Mở đầu cuộc họp, đ/c Nguyễn Hùng Tâm – Trưởng phòng CTSV và TTGD (CTSV&TTGD) báo cáo kết quả rèn luyện của sinh viên đại học khoá 4 (DHK4) với kết quả cụ thể: tổng số sinh viên dự xét là 910 sinh viên DHK4, trong đó sinh viên xếp loại rèn luyện Xuất sắc là 65 sinh viên, chiếm 7.14%. Sinh viên xếp loại rèn luyện Tốt là 749 sinh viên, chiếm 82.31%. Xếp loại rèn luyện Khá là 85 sinh viên, chiếm 5.4%. Sinh viên xếp loại rèn luyện Trung bình là 11 sinh viên, chiếm  1.21% và không có sinh viên nào xếp loại rèn luyện Yếu, Kém.
 
             
 
Đ/c Nguyễn Hùng Tâm – Trưởng phòng CTSV và TTGD báo cáo kết quả rèn luyện
 
Phần thứ 2 cuộc họp, đại diện phòng Đào tạo đ/c Nguyễn Quang Thắng – Phó trưởng phòng Đào tạo báo cáo kết quả xét tốt nghiệp cho sinh viên DHK4 năm học 2022-2023
  • Đối với kết quả xét tốt nghiệp của sinh viên đợt tháng 7/2023 có 910 sinh viên dự xét gồm: Kết quả có 815 sinh đủ điều kiện xét tốt nghiệp, 95 sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp, số lượng và tỉ lệ xếp loại cụ thể: sinh viên xếp hạng tốt nghiệp Giỏi là 04 sinh viên, chiếm 0.5%. Sinh viên xếp hạng tốt nghiệp Khá là 268 sinh viên, chiếm 32.9%. Sinh viên xếp hạng tốt nghiệp Trung bình khá là 531 sinh viên, chiếm 65.2% và còn lại sinh xếp hạng tốt nghiệp Trung bình là 12 sinh viên, chiếm 1.5%.
  • Về kết quả xét học bổng Khuyến khích học tập: trong tổng số 910 sinh viên dự xét có 48 sinh viên đạt học bổng và chiếm 5.3%, với 03 sinh viên đạt học bổng Giỏi và 45 sinh viên đạt học bổng Khá.
  • Về kết quả xét danh hiệu sinh viên Giỏi, sinh viên Tiên tiến (SVG, SVTT) có 910 em sinh viên tham gia xét, kết quả: có 475 đạt danh hiệu SVG, SVTT chiếm 52.2%, trong đó 28 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi, 447 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Tiên tiến.
Với kết quả xét tốt nghiệp của sinh viên DHK 4 năm học 2022-2023 là sự nỗ lực, cố gắng và chăm chỉ học tập của các em sinh viên. Đồng thời là sự quan tâm, tận tâm giảng dạy và đồng hành của CVHT, giảng viên và khoa/trung tâm đối với sinh viên.
                   
      
 
Đ/c Nguyễn Quang Thắng  – Phó trưởng phòng Đào tạo báo cáo tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp
 
   
 
Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của đại diện phòng Đào tạo, các đ/c Trưởng khoa/trung tâm chủ trì ngành học đã chia sẻ về tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên đại học khóa 4 năm học 2022-2023
          
 
 
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huệ  – Trưởng khoa Thiết kế thời trang phát biểu ý kiến
      
 
Đ/c Phùng Thị Hạnh  – Trưởng phòng Đào tạo phát biểu ý kiến
 
 
Đ/c Đoàn Thị Phương Thảo  – CVHT khoa Kinh tế phát biểu ý kiến
 

 
Đ/c Hoàng Xuân Hiệp - Hiệu trưởng kết luận cuộc họp
 
Kết thúc cuộc họp, TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường đã kết luận thông qua kết quả xét tốt nghiệp, học bổng Khuyến khích học tập và danh hiệu sinh viên Giỏi, sinh viên Tiên tiến của đại học khoá 4. Đồng thời đ/c Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh các khoa/trung tâm, CVHT cần quan tâm, sát sao đến những sinh viên nợ từ một đến hai học phần và sinh viên sắp hết hạn tốt nghiệp bằng cách thông tin liên lạc và đôn đốc đến từng sinh viên về việc trả nợ học phần để sinh viên tốt nghiệp trong thời hạn quy định.
 
Nguyễn Thị Hằng - Phòng Đào tạo

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 64 Tổng truy cập: 19.064.075