Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách đủ điều kiện trúng tuyển theo phương án xét kết quả học tập THPT (đợt 1&2)

Ngày đăng: 08:05 - 18/06/2022 Lượt xem: 2.997
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
 
Số:……./TB-ĐHCNDMHN Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022
   
 
THÔNG BÁO
V/v công bố điểm trúng tuyển và danh sách đủ điều kiện trúng tuyển
theo phương án xét kết quả học tập THPT (đợt 1&2)

 
 
 

Căn cứ thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non;
Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 17/6/2022 của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
 
1. Mức điểm trúng tuyển

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm trúng tuyển
Đại học chính quy
1 Công nghệ may 7540209 A00,A01,
B00, D01
21.00
2 Công nghệ sợi, dệt 7540202 19.00
3 Quản lý công nghiệp 7510601 20.00
4 Marketing 7340115 20.00
5 Kế toán 7340301 19.00
6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 19.00
7 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 19.00
8 Thiết kế thời trang 7210404 D01 21.00
Cao đẳng
1 Công nghệ may 6540204 A00,A01,
B00, D01
Thí sinh tốt nghiệp THPT
2 Sửa chữa thiết bị may 6520133
 
Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định. 
2. Danh sách đủ điều kiện trúng tuyển
Tra cứu tại http://hict.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-sinh-vien.htm
- Thí sinh tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước đạt mức điểm trúng tuyển trở lên là thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào trường.
- Thí sinh tốt nghiệp trong năm 2022 đạt mức điểm trúng tuyển trở lên là thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào trường (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT).

3. Một số lưu ý
Tất cả thí sinh đạt điểm trúng tuyển vào trường cần:
+ Đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT theo Quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
+ Để chắc chắn nằm trong danh sách trúng tuyển chính thức của trường, khi đăng ký trên cổng thông tin tuyển sinh của BGDĐT thí sinh cần chọn Nguyện vọng 1 là ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển của Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
+ Ngày 11/7/2022, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức buổi  tư vấn nhằm giải đáp băn khoăn, thắc mắc và hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của BGDĐT. Các thông tin về buổi tư vấn này được Trường đăng tải trên website, facebook và thông báo với thí sinh qua tin nhắn điện thoại.
 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
- Website: hict.edu.vn; HIỆU TRƯỞNG
- Lưu: VT, TS&TT (2).  
   (Đã ký)
   
   
 
  TS. Hoàng Xuân Hiệp
 

Các bài viết khác

Khám phá ngành Kế toán
10/04/2024
1.403 lượt xem
Thông tin tuyển sinh năm 2024
20/02/2024
23.204 lượt xem
Lời thầy cô
20/11/2023
221 lượt xem
Tri ân người dẫn đường
17/11/2023
209 lượt xem
Ngày chủ nhật xanh 2023
28/10/2023
323 lượt xem

Liên kết website