Thông qua Quy định đào tạo trình độ đại học

Ngày đăng: 08:31 - 05/07/2021 Lượt xem: 419
Ngày 02/7/2021 trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội họp thông qua Quy định đào tạo trình độ đại học
 
Theo kế hoạch và căn cứ Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học, Ban Giám giao nhiệm vụ phòng Đào tạo nghiên cứu, chỉnh sửa và cập nhật Quy định đào tạo của Trường cho phù hợp với Quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.
Thành phần cuộc họp gồm có Ban giám hiệu, Trưởng các phòng/khoa/trung tâm đào tạo.
 
Toàn cảnh cuộc họp
 
TS. Hoàng Xuân Hiệp –Hiệu trưởng nhà trường chủ trì cuộc họp thông qua Quy định đào tạo đại học.
          Tại cuộc họp phòng Đào tạo báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị cho bản dự thảo Quy định đào tạo trình độ đại học, đồng thời giải trình một số thắc mắc và xin ý kiến thống nhất của các đơn vị để hoàn thiện Quy định.
Đ/c Phùng Thị Hạnh - TP Đào tạo báo cáo, giải trình các ý kiến đóng góp
 
Sau khi nghe phòng Đào tạo báo cáo và giải trình ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị tham gia thảo luận tại cuộc họp để thống nhất một số ý kiến như chọn phương án đánh giá điểm học phần; xếp trình độ năm đào tạo và chuyển một số nhiệm vụ của các đơn vị cho phù hợp với thực tế và Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đ/c Nguyễn Hùng Tâm - TP CTSV và TTGD đóng góp ý kiến
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Hiệu trưởng đóng góp ý kiến
 
TS. Hoàng Xuân Hiệp- Hiệu trưởng kết luận cuộc họp
 
Kết thúc cuộc họp, TS. Hoàng Xuân Hiệp - Hiệu trưởng nhà trường kết luận thông qua Quy định đào tạo trình độ đại học và giao nhiệm vụ phòng Đào tạo hoàn thiện sớm cũng như lên kế hoạch tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên, cố vấn học tập, giáo vụ khoa và sinh viên toàn trường.

 
Phạm Thị Linh- Phòng Đào tạo

Các bài viết khác

REPLY 2016 – LỜI CHƯA NÓI
12/04/2022
374 lượt xem
TRA CỨU DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
06/10/2021
6.841 lượt xem
Xét học bạ đến hết 30/9
17/09/2021
2.936 lượt xem
Điểm trúng tuyển học bạ đợt 6
17/09/2021
1.337 lượt xem
Xét học bạ đến 15/9
31/08/2021
1.935 lượt xem

Liên kết website