Tóm tắt đề án tuyển sinh Đại học năm 2018

Ngày đăng: 09:18 - 24/03/2018 Lượt xem: 1.412
 TÓM TẮT ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018
 
I. Thông tin chung
-Tên trường: Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
- Mã trường: CCM
- Địa chỉ: Xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243-6922552; 0917966488; Website: hict.edu.vn;             
-Email: tuyensinhdetmay@hict.edu.vn; Facebook: http://www.facebook.com/tshict
II. Thông tin tuyển sinh
1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
1.2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước
1.3.Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn 
xét tuyển

Ghi chú

1

Công nghệ May (Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế mẫu công nghiệp; Thiết kế công nghệ; Quản lý chất lượng; Quản lý sản xuất)

7540209

780

-A00: Toán, Vật lý, Hóa học
-A01:  Toán, Vật lý, Tiếng Anh
-D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

- Xét tuyển thẳngtheo phương án riêng đối với thí sinh có lực học giỏi năm lớp 12 hoặc có chứng chỉ  Tiếng Anh quốc tế (xem điểm a mục 9.1)
- Xét tuyển kết quả thi THPT QG
-Xét  tuyển học bạ THPT
Đối với ngành Thiết kế thời trang, thí sinh có thể 
sử dụng kết quả thi Năng khiếu vẽ NT1 (Vẽ Bố cục), Năng khiếu vẽ NT2 (Vẽ hình họa)hoặc Vẽ mỹ thuật từ các trường đại học khác có tổ chức thi năng khiếu trong năm 2018 hoặc tham dự thi tuyển môn Vẽ mỹ thuật tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội để xét tuyển. Nộp hồ sơ đăng ký dự thi trước 04/7/2018; ngày thi 10/7/2018

2

Công nghệ Sợi, Dệt
(Đào tạo các chuyên ngành: Công nghệ Sợi; Công nghệ Dệt thoi; Công nghệ dệt kim)

7540202

30

3

Quản lý công nghiệp
(Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý công nghiệp dệt may; Quản lý đơn hàng dệt may)

7510601

60

4

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
(Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý và bảo trì thiết bị may; Công nghệ kỹ thuật cơ khí)

7510201

30

5

Marketing
(Đào tạo chuyên ngành Marketing thời trang)

7340115

60

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đào tạo các chuyên ngành: Cơ điện tử trong thiết bị dệt, may; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử)

7510301

30

7

Thiết kế thời trang
(Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế hình ảnh;Thiết kế kỹ thuật)

7210404

100

-D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
-V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
-H00: Ngữ văn, Bố cục (vẽ năng khiếu NT1), vẽ Hình họa (vẽ năng khiếu NT2)

 

2. Phương thức tuyển sinh
2.1. Xét tuyển
a. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo
b. Hình thức tuyển sinh
- Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia:Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 hoặc điểm thi THPT quốc gia được bảo lưu theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Điểm xét tuyển là tổng điểm thi của các bài thi/môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên theo quy định và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét tuyển điểm từ cao xuống thấp.
Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DM3 + UT
Trong đó:
DM1: Điểm thi THPT Quốc gia bài thi/môn thi thứ nhất
DM2: Điểm thi THPT Quốc gia bài thi/môn thi thứ hai
DM3: Điểm thi THPT Quốc gia bài thi/môn thi thứ ba
UT là điểm ưu tiên (theo đối tượng và khu vực) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh.
- Sử dụng kết quả học tập theo học bạ THPT: Dựa vào điểm tổng kết học kỳ 1,2 lớp 12  trong học bạ của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.
Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình các môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số), cộng điểm ưu tiên theo quy định. Điểm xét tuyển làm tròn đến 2 chữ số thập phân.Xét tuyển điểm từ cao xuống thấp.
Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DM3 + UT
Trong đó:
DM1 là điểm trung bình học kỳ 1,2 lớp 12 môn thứ nhất
DM2 là điểm trung bình học kỳ 1,2 lớp 12 môn thứ hai
DM3 là điểm trung bình học kỳ 1,2 lớp 12 môn thứ ba
UT là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ví dụ: cách tính trung bình theo từng môn trong học bạ của thí sinh Nguyễn Văn A được thể hiện theo bảng bên dưới đây:


Môn học

Năm lớp 12

Điểm trung bình từng môn

Ghi chú

HK1

HK2

Toán

8.0

8.3

8.15

DM1

Vật lý

7.5

7.8

7.65

DM2

 Hóa học

7.0

7.2

7.10

DM3


- Lưu ý với ngành Thiết kế thời trang:
+ Đối với các môn văn hóa:Sử dụngkết quả thi THPT quốc gia hoặcđiểm tổng kết học kỳ 1,2 lớp 12 trong học bạ của môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển. Các môn trong tổ hợp để xét tuyển gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Anh và Ngữ văn.
+ Đối với các môn năng khiếu:Sử dụng kết quả thi năng khiếu của các trường đại học khác có tổ chức thi để xét tuyển. Cácmôn năng khiếu sử dụng để xét tuyển gồm: Năng khiếu vẽ NT1 (Vẽ Bố cục), Năng khiếu vẽ NT2 (Vẽ hình họa)và Vẽ mỹ thuật.
Điểm xét tuyển là tổng điểm môn năng khiếu (không nhân hệ số), cộng với điểm thi THPT quốc gia hoặc điểm tổng kết học kỳ 1,2 lớp 12 trong học bạ của môn văn hóa trong tổ hợp và cộng điểm ưu tiên theo quy định.
2.2. Xét tuyển kết hợp với thi tuyển năng khiếu
a. Phạm vi áp dụng: Ngành Thiết kế thời trang
b. Hình thức tuyển sinh:
Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia hoặc điểm tổng kết học kỳ 1,2 lớp 12 trong học bạ của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm thi năng khiếu (môn Vẽ mỹ thuật) được tổ chức tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Điểm xét tuyển là tổng điểm môn Vẽ mỹ thuật (không nhân hệ số), cộng với điểm thi THPT Quốc gia hoặc điểm trung bình học kỳ 1,2 lớp 12 của hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển và cộng điểm ưu tiên theo quy định. Điểm xét tuyển làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Điểm xét tuyển được tính theo công thức sau:
Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DNK + UT
          Trong đó:
DM1 là điểm thi THPT quốc gia hoặc điểm trung bình học kỳ 1,2 lớp 12 môn thứ nhất
DM2 là điểm thi THPT quốc gia hoặc điểm trung bình học kỳ 1,2 lớp 12 môn thứ hai
DNK là điểm thi năng khiếu môn Vẽ mỹ thuật của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
UT là điểm ưu tiên (theo đối tượng và khu vực) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Chỉ tiêu theo từng phương thức xét tuyển


Ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh

Sử dụng điểm thi THPT Quốc gia (Phương án 1)

Sử dụng kết quả học tập trong học bạ THPTvà xét tuyển thẳng theo phương án riêng (Phương án 2)

Công nghệ May (Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế mẫu công nghiệp; Thiết kế công nghệ; Quản lý chất lượng; Quản lý sản xuất)

780

546

234

Công nghệ Sợi, Dệt
(Đào tạo các chuyên ngành: Công nghệ Sợi; Công nghệ Dệt thoi; Công nghệ dệt kim)

30

21

9

Quản lý công nghiệp
(Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý công nghiệp dệt may; Quản lý đơn hàng dệt may)

60

42

18

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
(Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý và bảo trì thiết bị may; Công nghệ kỹ thuật cơ khí)

30

21

9

Marketing
(Đào tạo chuyên ngành Marketing thời trang)

60

42

18

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đào tạo các chuyên ngành: Cơ điện tử trong thiết bị dệt, may; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử)

30

21

9

Thiết kế thời trang
(Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế hình ảnh;Thiết kế kỹ thuật)

100

70

30

Tổng số

1090

763

327


4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển
- Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT quốc gia
+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Trường sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018.
+ Điểm nhận đăng ký xét tuyển: theo ngưỡng đảm bảo chất lượng
- Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập theo học bạ
Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT
5. Số nguyện vọng và số tổ hợp thí sinh được đăng ký xét tuyển:
- Phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức sử dụng điểm học bạ THPT
Thí sinh được đăng ký xét tuyểntối đa 3nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng có mức ưu tiêncao nhất).
Trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều ngành (trừ ngành Thiết kế thời trang) chỉ được đăng ký duy nhất 01 tổ hợp để xét tuyển (nên chọn tổ hợp có điểm cao nhất).Riêng ngành Thiết kế thời trang, thí sinh được lựa chọn tối đa 02 tổ hợp đăng ký xét tuyển, trong đó có tổ hợp D01, tổ hợp còn lại thí sinh nên chọn tổ hợp có điểm cao nhất để xét tuyển.
- Đăng ký xét tuyển thẳngtheo phương án riêng: Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển thẳng 01 ngành của Trường.Chi tiết xét  tuyển thẳng được quy định tại điểm a mục 9.1
6. Nguyên tắc xét tuyển
- Nhà trường tổ chức xét tuyển theo nhiều đợt.
- Nguyên tắc xét tuyển: Theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Trong các đợt xét tuyển, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi/kết quả điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển trong học bạ THPT, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.
Trường hợp thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách nhiều hơn chỉ tiêu thì xét trúng tuyển theotiêu chí phụ.Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
- Giữa các tổ hợp không có sự chênh lệch về điểm xét tuyển
- Xét tuyển thẳng theo phương án riêng: Nhà trường xét tuyển thẳng theo phương án riêng đối với những đối tượng xét tuyển thẳng quy định tại điểm a mục 9.1.Cụ thể như sau:
+ Nếu số lượng xét tuyển thẳng theo phương án riêng ít hơn chỉ tiêu của phương án 2 quy định tại mục 3 thì xét tuyển học bạ THPT chosố chỉ tiêu còn lại.
+ Nếu số lượng xét tuyển thẳng theo phương án riêng nhiều hơn chỉ tiêu của phương án 2 quy định tại mục 3 thì xét theo thứ tự ưu tiên sau:
Ưu tiên 1: Thí sinh có chứng chỉ TOEIC hoặc TOEFL đạt 450 trở lên; hoặc IELTS từ 4.5 trở lên và tương đương.
Ưu tiên 2: Thí sinh có kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên. Điểm xét tuyển = Điểm trung bình chung học tập năm lớp 12 + Điểm ưu tiên. Xét từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.
7. Các điều kiện phụ theo từng tổ hợp xét tuyển:


 
Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Tiêu chí phụ

1. Công nghệ May
2.Công nghệ Sợi, Dệt
3.Quản lý công nghiệp
4.Công nghệ kỹ thuật cơ khí
5.Marketing
6. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

7. Thiết kế thời trang

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Không sử dụng tiêu chí phụ

Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật

Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT1 (Vẽ Bố cục), Năng khiếu vẽ NT2 (Vẽ hình họa)


8. Tổ chức tuyển sinh
8.1. Thời hạn, hồ sơđăng ký xét tuyển/thi tuyển năng khiếu/xéttuyển thẳng theo phương án riêng
8.1.1.Đăng ký xét tuyển
a) Thời hạn đăng ký
-Phương án xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia: thực hiện theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo
-Phương án xét tuyển bằng kết quả học tập trong học bạ THPT: Dự kiến thời gian tuyển sinh như sau:

Đợt nhận hồ sơ

Thời gian

1

Từ 03/5/2018 đến hết 20/7/2018

2

Từ 21/7/2018 đến hết 30/7/2018

3

Từ 01/8/2018 đến hết 15/8/2018

4

Từ 16/8/2018 đến hết 30/8/2018

5

Từ 01/9/2018 đến hết 30/9/2018

6

Từ 01/10/2018 đến hết 31/10/2018


Thông tin tuyển sinh của trường được cập nhật liên tục trên các kênh thông tin:
1. Website: hict.edu.vn
2. Fanpage tuyển sinh: http://www.facebook.com/tshict
b) Hồ sơ đăng ký
- Sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia: hồ sơ đăng ký theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Sử dụng kết quả học tập trong học bạ THPT: Hồ sơ xét tuyển theo mẫu của trường hoặc mẫu hồ sơ xin việc gồm:
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;
+ Bản sao hợp lệ học bạ THPT;
+ Bản sao hợp lệ chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2018 hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước.
+ Bản sao Giấy khai sinh;
+ Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường);
+ Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có);
+ Bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
8.1.2.Đăng ký thi tuyển
a)  Đăng ký thi tuyển năng khiếu: đăng ký thimôn Vẽ mỹ thuậttại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
- Nhận hồ sơ thi môn Vẽ mỹ thuật: Từ 03/5/2018 đến hết 04/7/2018
- Thi môn Vẽ mỹ thuật: Ngày 10/7/2018
Các thông báo cụ thể về lịch tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật, đề thi minh họa được thông tin cụ thể trên trang thông tin điện tử của  trường: hict.edu.vntrước ngày 03/7/2018.
b) Hồ sơ đăng ký thi tuyển
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;
+ Bản sao hợp lệ học bạ THPT;
+ Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2018.
+ Bản sao Giấy khai sinh;
+ Đơn đăng ký thituyển (theo mẫu của trường);
+ Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có);
+ Bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
+ 02 ảnh cỡ 4x6 cm chụp trong vòng 6 tháng.
8.1.3. Đăng ký xét tuyển thẳng theo phương án riêng
a) Thời gian đăng ký xét tuyển thẳng
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội; thời gian nộp hồ sơ từ 03/5/2018 đến hết ngày 20/7/2018. Sau thời hạn trên Trường không thực hiện xét tuyển thẳng và thí sinh đăng xét tuyển theo quy định của Trường.
b)Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng
+Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Trường (lấy tại Website: hict.edu.vn)
+ Sơ yếu  lý lịch có xác nhận của địa phương
+ Bản sao hợp lệ học bạ THPT
+ Bản sao bằng tốt nghiệp (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2018). Thí sinh tốt nghiệp năm 2018 phải nộp bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời khi nhập học.
+ Bản sao khai sinh
+ Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có)
Riêng thí sinh xét tuyển thẳng theo chứng chỉ Tiếng Anh phải nộp thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
8.2. Hình thức nhận đăng ký xét tuyển/thi tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ trong thời hạn quy định về phòng Đào tạo của trường theo hình thức:
- Chuyển phát nhanh hồ sơ qua bưu điện (tính từ ngày gửi theo dấu bưu điện)
          - Nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
- Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đăng ký tại website: hict.edu.vn.
9. Chính sách ưu tiên
9.1. Tổ chức tuyển thẳng
a) Tổ chức tuyển thẳng theo phương án riêng
- Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo đại trà trình độ đại học hệ chính quy
- Đối tượng tuyển thẳng: Thí sinh đạt một trong những điều kiện sau:
+ Có kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.
+ Có chứng chỉ TOEIChoặc TOEFL đạt 450 trở lên; hoặc IELTS từ 4.5 trở lên và tương đương.
- Chỉ tiêu tuyển thẳng nằm trong chỉ tiêu phương án 2 quy định tại mục 3.
b) Tổ chức tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trường không tổ chức xét tuyển thẳng với các đối tượng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018.
9.2.Ưu tiên xét tuyển cho các đối tượng không dùng quyền xét tuyển thẳng:
Các đối tượng xét tuyển thẳng được quy định trong trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018 không được hưởng ưu tiên khi xét tuyển vào trường.
9.3. Điểm ưu tiên xét tuyển theo khu vực và đối tượng:Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9.4. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển năng khiếu
- Lệ phí xét tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Lệ phí thi tuyển môn Vẽ mỹ thuật: 300.000 đồng/ 1 thí sinh
9.5.Học phí dự kiến đối với đào tạo hệ chính quy
Năm học 2018-2019:350.000đồng/1 tín chỉ
9.6. Các nội dung khác
Theo quy định của quy chế tuyển sinh chính quy trình độ Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo
10. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung theo phương thức thi THPT quốc gia
- Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Từ ngày 01/8/2018 đến hết ngày 15/8/2018
- Tuyển sinh bổ sung đợt 2: Từ ngày 16/8/2018 đến hết ngày 30/8/2018
- Tuyển sinh bổ sung đợt 3: Từ ngày 01/9/2018 đến hết ngày 30/9/2018
- Tuyển sinh bổ sung đợt 4: Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/10/2018


Liên kết website