TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY (BỔ SUNG)

Ngày đăng: 10:09 - 30/08/2018 Lượt xem: 597
  
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI  
   
Số: 986/TB-ĐHCNDMHN Hà Nội, ngày  30 tháng  8  năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2018
           
          Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường công lập, thông báo tuyển sinh bổ sung trình độ Cao đẳng đến hết 30/9/2018 như sau:
 

1. Nghề tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển
TT Nghề đào tạo Chỉ tiêu Yêu cầu
1 Công nghệ may 100 Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 
2 Sửa chữa thiết bị may 10
3 Thiết kế thời trang 10
 
2. Hồ sơ và hình thức đăng ký xét tuyển
          a) Hồ sơ xét tuyển
          Hồ sơ xét tuyển theo mẫu của Trường hoặc mẫu hồ sơ xin việc gồm:
          - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương
          - Bản sao hợp lệ học bạ THPT
          - Bản gốc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT hoặc bản hợp lệ sao bằng tốt nghiệp THPT
          - Bản sao Giấy khai sinh
          - Phiếu đăng ký xét tuyển (tải tại đây!)
          - Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có)
          - Bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
          b) Hình thức nhận đăng ký xét tuyển
          + Nộp trực tiếp tại Trường
          + Chuyển phát nhanh qua bưu điện
          Địa chỉ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội-Xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
 
3. Thời gian đăng ký xét tuyển: Đến hết 30/9/2018
 
Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ phòng Đào tạo
Điện thoại: 024.36922552; 0917966488; Website: hict.edu.vn;
Email: tuyensinhdetmay@hict.edu.vn; http://www.facebook.com/tshict
 
Nơi nhận: KT.HIỆU TRƯỞNG
- Các khoa/TT;
- Website: hict.edu.vn;
- Lưu: VT, ĐT.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
   
  Nguyễn Thị Thu Hường

Liên kết website