Thông tin việc làm

Thông báo tuyển dụng tháng 6

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội thông báo thông tin tuyển dụng tháng 6 từ các doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm 2015, cụ thể như sau:

Video