Thông tin việc làm

Video

images

Vai trò của người quản lý vốn trong quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp dệt may nói riêng đang phải vận hành trong một môi trường kinh doanh với mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt và tiềm ẩn ngày càng nhiều rủi ro