Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO

Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia

Ngày đăng: 08:43 - 05/03/2021 Lượt xem: 421
Chiều ngày 03 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tổ chức họp, đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu, đề xuất mô hình ứng dụng Lean cho doanh nghiệp ngành may trong bối cảnh chuyển đổi theo công nghệ số”, do trường Đại học Công nghiệp Dệt May chủ trì,  TS. Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng làm chủ nhiệm.
 
Toàn cảnh cuộc họp đánh giá, nghiệm thu đề tài
 
Tại buổi nghiệm thu TS. Hoàng Xuân Hiệp, đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt sản phẩm của đề tài và quá trình nghiên cứu để đạt được kết quả theo đặt hàng. Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng giao nghiên cứu đề tài cấp quốc gia từ tháng 2/2019 đến tháng 11/2020. Trong tình hình dịch Covid 19 nhóm đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, trong đó triển khai thí điểm mô hình Lean tại 3 doanh nghiệp may ở phía Bắc và phía Nam. Kết quả triển khai thí điểm tại doanh nghiệp bước đầu đã mang lại hiệu quả tương đối khả quan: Tăng năng suất lao động từ 8%-10%; Giảm tỷ lệ hàng lỗi từ 1%-2%; Góp phần tăng doanh thu từ 5%-10%. Mô hình Lean áp dụng cho doanh nghiệp ngành may mà nhóm nghiên cứu đề xuất tương đối phù hợp với doanh nghiệp may Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi công số.
 
TS. Hoàng Xuân Hiệp_Chủ nhiệm, trình bày báo cáo đề tài
 
Với tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, các thành viên Hội đồng đã đánh giá tính khoa học và ứng dụng của đề tài. Sản phẩm và các báo cáo của đề tài đảm bảo cả về số lượng và chất lượng theo thuyết minh. Thậm chí, có 4 sản phẩm vượt trội: 2 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Công Thương, 4 bài tin tuyên truyển và phần mềm Digital Lean. Hội đồng đã đánh giá, nghiệm thu đề tài với 3 phiếu xuất sắc và 5 phiếu đạt.
Đặc biệt, theo tinh thần đề xuất chung của Hội đồng và sự ủng hộ của lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trong thời gian tới, kết quả của đề tài sẽ được phổ biến, nhân rộng ở hai nội dung: (1) Áp dụng mô hình Lean công nghệ số cho doanh nghiệp ngành may nhằm nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp; (2) Triển khai đào tạo chương trình “Ứng dụng Lean cho ngành may trong bối cảnh chuyển đổi theo công nghệ số” tại các cơ sở có đào tạo ngành công nghệ may nhằm trang bị nhân lực ngành may những kiến thức, kỹ năng triển khai các công cụ của Lean công nghệ số tại nhà máy may.

 
 
PGS.TS. Phạm Hồng_Phó Chủ tịch Hội đồng, Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, chủ trì cuộc họp

PGS.TS. Trương Đoàn Thể, trường Đại học Kinh tế quốc dân_Ủy viên phản biện 1


PGS.TS. Doãn Kế Bôn, trường Đại học Thương Mại_Ủy viên phản biện 2


Ông Trần Đức Thắng_Vụ trưởng Vụ KHTC, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thư ký Hội đồng


TS. Hoàng Xuân Hiệp và nhóm đề tài tiếp thu và giải trình một số câu hỏi của Hội đồng

 
Thu Hằng – Phòng Đào tạo
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 67 Tổng truy cập: 19.021.784