Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO

Rút kinh nghiệm triển khai đăng ký khối lượng học tập trên phần mềm quản lý đào tạo

Ngày đăng: 10:20 - 22/03/2019 Lượt xem: 746

Ngày 20/3/2019 trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức họp rút kinh nghiệm triển khai đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2018-2019 trên phần mềm quản lý đào tạo
 
Học kỳ II năm học 2018-2019 trường triển khai cho sinh viên toàn trường đăng ký khối lượng học tập trên phần mềm quản lý đào tạo. Đây là lần đầu triển khai đăng ký trên phần mềm cho toàn bộ sinh viên nên chưa có kinh nghiệm, còn nhiều vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Chính vì vậy, việc tổ chức rút kinh nghiệm nhằm mục đích thảo luận những giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc, cải tiến cho các kỳ đăng ký sau.
Thành phần cuộc họp gồm có cô Nguyễn Thị Thu Hường -Phó hiệu trưởng, cô Nguyễn Thu Phượng – Phó hiệu trưởng, Thầy Nguyễn Quang Vinh – Phó hiệu trưởng, cùng các đồng chí là trưởng các Phòng, Khoa,Trung tâm, các cố vấn học tập.

 

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đ/c Nguyễn Xuân Sao - phòng Đào tạo báo cáo tổng hợp các kết quả chính và chỉ ra các tồn tại, khó khăn trong quá trình tổ chức đăng ký khối lượng học tập của sinh viên trên phần mềm. Một số khó khăn vướng mắc điển hình là: đường truyền internet, cổng thông tin đào tạo còn chưa ổn định, phần mềm phát sinh nhiều lỗi trong thời gian đăng ký như không cảnh báo trùng lịch học, sinh viên đăng ký nhầm lớp học phần, công tác tư vấn chưa hiệu quả, việc giám sát, đôn đốc của các khoa/TT và phòng Đào tạo chưa sát sao....  

 

 

Đ/c Phùng Thị Hạnh - TP Đào tạo đóng góp ý kiế

Bên cạnh báo cáo kết quả của phòng Đào tạo, hội nghị đã nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp đến từ các Phòng, Khoa, Trung tâm nhằm giải quyết các vướng mắc liên quan đến đăng ký khối lượng học tập..

 

 

Đ/c Nguyễn Quang Vinh – Phó hiệu trưởng đóng góp ý kiến 

 

Kết thúc cuộc họp, cô Nguyễn Thị Thu Hường – Phó hiệu trưởng nhà trường đã kết luận thông qua các giải pháp: Nghiên cứu ứng dụng tư vấn online, công cụ hỗ trợ theo dõi quá trình đăng ký của sinh viên; Nâng cấp đường truyền mạng, đảm bảo máy chủ thông suốt 24/24 trong thời gian sinh viên đăng ký; Rà soát tất cả các điều kiện tiên quyết, song hành, học trước của các học phần; Điều chỉnh và ban hành lại tiến trình đào tạo của các ngành học; Nghiên cứu thành lập tổ CVHT chuyên sâu theo ngành/chuyên ngành, hỗ trợ CVHT trong thời gian đăng ký cao điểm. Đồng thời, cô Nguyễn Thị Thu Hường cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải tiến công tác tư vấn và tổ chức cho sinh viên đăng ký khối lượng học tập hiệu quả.

 

Phạm Thị Linh- Phòng Đào tạo

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 62 Tổng truy cập: 19.063.115