Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

Duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa năm học 2018-2019

Ngày đăng: 09:42 - 07/03/2019 Lượt xem: 934
Ngày 05/03/2019,Hội đồng khoa học khoa Tin học Ngoại Ngữ đã tổ chức duyệt thuyết minh báo cáo nội dung chương 1 và 2 đề tài nghiên cứu khoa học  "Sử dụng Rubric để thiết kế bộ tiêu chí đánh giá kết quả học tập học phần Tin học đại cương trình độ đại học” do tác giả Vũ Mạnh Hùng và Trần đăng Nhàn thực hiện
 
Hội đồng duyệt thuyết minh đề tài gồm có: đ/c Phùng Thị Ái- Trưởng khoa, Chủ tịch hội đồng,đ/c Ngô Thị Thu Giang- Phó trưởng khoa, ủy viên; đ/cNguyễn Văn Huy -Giám đốc Trung tâm ĐBCL, phản biện 1; đ/c Nguyễn Thu Phương- PhóGĐ trung tâm ĐBCL, phản biện 2; đ/c Nguyễn Văn Trung-Chuyên viên Trung tâm ĐBCL, ủy viên; đ/c tạ Thế Dũng- Giảng viên Tin học , ủy viên; đ/c Đỗ Thị Thanh Mai-thư ký.
 
Đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Chủ nhiệm đề tàibáo cáo tóm tắt nội dung chương 1 
 
Đồng chí Trần Đăng Nhàn báo cáo tóm tắt nội dung chương 2
Hiện nay học phần Tin học đại cương trình độ đại học được xây dựng dựa trên chuẩn CNTT cơ bản của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành năm 2017, tuy nhiên để kiểm soát quá trình tự học của sinh viên, sinh viên có khả năng tự đánh giá năng lực của của mình qua từng bài học cần phải có bộ tiêu chí đánh giá được công khai đến từng giảng viên và sinh viên,  giúp giảng viên thống nhất trong đánh giá kết quả học tập và giúp sinh viên tự đánh giá kết quả học tập của mình. Rubric với vai trò là một công cụ để đánh giá kết quả học tập của người học được thể hiện bằng bản mô tả các tiêu chí đánh giá theo các cấp độ khác nhau trên cơ sở các yêu cầu và mục tiêu cần đạt của môn học đã được chủ nhiệm đề tài đề xuất nghiên cứu ở cấp trường.
 
Tại buổi duyệt thuyết minh, Đ/cTrần Đăng Nhàn và Vũ Mạnh Hùng đã trình bày tóm tắt các cơ sở lý luận về sử dụng Rubric trong thiết kế bộ tiêu chí đánh giá học phần Tin học đại cương và thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả học tập học phần Tin học đại cương trình độ đại học tại trường. Qua phần trình bày cho thấy của nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa đầy đủ các vấn đề liên quan như: Khái niệm về Rubric, Rubric trong kiểm tra, đánh giá;  Các loại Rubric, ưu nhược điểm của Rubric; nguyên tắc, quy trình  thiết kế bộ tiêu chí đánh dựa trên Rubric; các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình thiết kế và đã chỉ ra được những điểm mạnh, hạn chế về thực trạng xác định mục tiêu kiểm tra, đánh giá; Thực trạng quá trình tổ chức dạy học; phương pháp kiểm tra đánh giá học phần; Thực trạng các nội dung kiểm tra, đánh giá; các tiêu chí đánh giá; Thực trạng tự kiểm tra, tự đánh giá của sinh viên trong quá trình tự học làm cơ sở để nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá học phần Tin học đại cương.
 
Sau phần trình bày của nhóm nghiên cứu,các thành viên trong hội đồng đã đưa ra những ý kiến góp ý để hoàn thiện bản đề tài.Hội đồng khoa học đánh giá sự cố gắng của các đồng chí và đề nghị chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung chương 1,2và tiếp tục hoàn thành đề tài nghiên cứu đúng tiến độ đã giao.
 
Đỗ Thị Thanh Mai
 
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại Học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
Online: 20 Tổng truy cập: 19.043.788