Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM THỰC HÀNH MAY

Duyệt thuyết minh đề tài năm học 2021-2022 Cấp Trung tâm

Ngày đăng: 03:51 - 05/01/2022 Lượt xem: 113
Ngày 28/12/2021, Hội đồng nghiên cứu khoa học Trung tâm Thực hành may đã tổ chức duyệt thuyết minh đề tài năm học 2021-2022 tại văn phòng Trung tâm B9-101. Chủ trì cuộc họp là đ/c Đặng Thị Thuý Hồng - Giám đốc trung tâm – Chủ tịch Hội đồng. Tham dự cuộc họp có các đ/c trong Hội đồng theo Quyết định và 2 đ/c chủ nhiệm các đề tài là Ths. Chu Thị Ngọc Thạch –– bộ môn THM3 và Ths. Nguyễn Thị Thu Hường – bộ môn THM2.
  
Toàn cảnh cuộc họp
Báo cáo nội dung thuyết minh: đ/c Chu Thị Ngọc Thạch chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung. Tên đề tài: Nghiên cứu nâng cao năng suất chất lượng gia công trên dây chuyền sản xuất áo veston tại Trung tâm SXDV Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội”. Đề tài thực hiện với mục tiêu: Đề xuất giải pháp nâng cao năng suất chất lượng gia công trên dây chuyền sản xuất áo veston tại Trung tâm SXDV Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội.

Đ/c Chu Thị Ngọc Thạch chủ nhiệm đề tài trình bày
Báo cáo nội dung thuyết minh: đ/c Nguyễn Thị Thu Hường, chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình triển khai mã hàng cho các học phần thực tập kỹ thuật may”. Đề tài thực hiện với mục tiêu: Xây dựng quy trình triển khai mã hàng cho các học phần thực tập kỹ thuật may     
  
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường, chủ nhiệm đề tài trình bày
Sau phần trình bày thuyết minh của mình, các chủ nhiệm Đề tài đã nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Hội đồng Trung tâm. Đ/c Đặng Thị Thuý Hồng- Giám đốc trung tâm – Chủ tịch Hội đồng kết luận cuộc họp yêu cầu Chủ nhiệm đề tài rà soát chỉnh sửa và tham khảo nhận xét của các thành viên Hội đồng, hoàn thiện thuyết minh đề tài theo Kết luận của Hội đồng gửi thư ký ngày 3/1/2022 để hoàn thiện hồ sơ chuyển duyệt cấp trường.
 
Ban biên tập website THM
Dương Văn Long
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 37 Tổng truy cập: 8.095.853