Trang chủ

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG - CHỦ NHIỆM: TS. NGUYỄN SỸ AN

Ngày đăng: 03:26 - 22/11/2022 Lượt xem: 322
Ngày 01/11/2022, Phòng đào tạo tổ chức họp Thẩm định cấp Trường Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu chế tạo mô hình cắt bổ máy may một kim” do TS Nguyễn Sỹ An làm chủ nhiệm. Hội đồng dưới sự chủ trì của đ/c TS. Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch hội đồng và các đ/c thành viên hội đồng. TS Nguyễn Sỹ An chủ nhiệm đề tài thay mặt các thành viên trình bày báo cáo đề tài, các sản phẩm cũng như các kết quả mà đề tài đã đạt được, những chỉnh sửa đã thực hiện sau nghiệm thu cấp Khoa trước hội đồng cấp Trường.
TS. Nguyễn Sỹ An, Chủ nhiệm đề tài
Sau khi nghe toàn bộ các đ/c trong Hội đồng đọc biên bản nhận xét, cho ý kiến thảo luận, trao đổi góp ý cho báo cáo đề tài, các sản phẩm cũng như các kết quả mà đề tài đã đạt được và khả năng áp dụng của đề tài . Đ/c TS. Nguyễn Quang Thắng tổng hợp, đưa ra các quyết nghị về các sản phẩm, các kết quả đã đạt được, khả năng áp dụng của đề tài được và các nội dung cần chỉnh sửa trong báo cáo đề tài theo quyết nghị của hội đồng cấp Trường.

Hội đồng đã họp và tiến hành bỏ phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu chế tạo mô hình cắt bổ máy may một kim” do TS Nguyễn Sỹ An làm chủ nhiệm với kết quả 02 phiếu đánh giá  loại tốt, 05 phiếu đánh giá loại khá, tổng hợp đề tài đạt loại khá. Hội đồng đề xuất nhóm đề tài chỉnh sửa một số nội dung trong Báo cáo đề tài theo Quyết nghị của Hội đồng, tham khảo các góp ý của thành viên Hội đồng để đảm bảo nội đúng và nộp đúng thời gian quy định.

Toàn cảnh cuộc họp

 
Nguyễn Sỹ An – khoa Cơ Điện
 
 
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 55 Tổng truy cập: 19.292.832