Trang chủ

NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH THIẾT BỊ MAY VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG CẤP KHOA

Ngày đăng: 01:49 - 01/04/2022 Lượt xem: 728
Ngày 25/03/2022, Khoa Cơ Điện tổ chức họp Nghiệm thu giáo trình ‘Thiết bị may và an toàn lao động” cấp Khoa. Hội đồng dưới sự chủ trì của ThS. Phan Đức Khánh, giáo trình do nhóm biên soạn đại diện ThS Nguyễn Thành Nhân xây dựng.

ThS. Phan Đức Khánh, Trưởng khoa Cơ Điện, chủ trì
ThS. Nguyễn Thành Nhân thay mặt nhóm biên soạn trình bày Báo cáo các nội dung giáo trình “Thiết bị may và an toàn lao động” đã được xây dựng trong năm học 2021- 2022, trong báo cáo đã phân tích, chỉ ra được tính cấp thiết, mục tiêu, phạm vị sử dụng, tiến độ thực hiện, đề xuất và đặc biệt là nội dung giáo trình. Kết quả đạt được sau giai đoạn 1, nhóm biên soạn nghiêm túc nghiên cứu và xây dựng là cuốn giáo trình Thiết bị máy dài 319 trang bao gồm 6 chương.

ThS Nguyễn Thành Nhân, Chủ biên trình bày báo cáo Giáo trình
Sau khi nghe ThS. Nguyễn Thành Nhân trình bày Báo cáo các nội dung giáo trình “Thiết bị may và an toàn lao động”, toàn bộ các đ/c trong Hội đồng nghiệm thu cho ý kiến thảo luận, trao đổi góp ý về những nội dung đã làm được, chưa làm được và những ý kiến đóng góp chỉnh sửa cho cuốn giáo trình. Đ/c ThS. Phan Đức Khánh tổng hợp, phát biểu chỉ đạo về các nội dung đã đạt được và các nội dung cần chỉnh sửa.

Toàn cảnh Hội đồng Nghiệm thu giáo trình cấp Khoa
Hội đồng Hội đồng Nghiệm thu giáo trình cấp Khoa thống nhất phê duyệt giáo trình “Thiết bị may và an toàn lao động” và đề nghị nhóm biên soạn chỉnh sửa theo Quyết nghị của Hội đồng và các góp ý của thành viên Hội đồng để đảm bảo các điều kiện tiến hành nghiệm thu ở các cấp tiếp theo.
 
Nguyến Sỹ An
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 72 Tổng truy cập: 19.308.752