Trang chủ

THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ CHẾ TẠO DƯỠNG, CỮ GÁ NGÀNH MAY CẤP TRƯỜNG

Ngày đăng: 09:51 - 06/07/2023 Lượt xem: 157
Ngày 29/6/2023, trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội tổ chức họp thẩm định chương trình chuyên ngành “Thiết kế chế tạo dưỡng, cữ gá ngành may” – ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí tại phòng C1-305. Hội đồng dưới sự chủ trì của đ/c TS Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường – Chủ tịch hội đồng và các đ/c thành viên hội đồng. TS Nguyễn Sỹ An tổ trưởng tổ xây dựng chương trình thay mặt các thành viên của tổ trình bày bản dự thảo chương trình chuyên ngành “Thiết kế chế tạo dưỡng, cữ gá ngành may” và những chỉnh sửa đã thực hiện trong bản dự thảo chương trình sau khi thẩm định cấp khoa.

TS. Nguyễn Sỹ An, Tổ trưởng hội đồng xây dựng chương trình
Sau khi nghe toàn bộ các đ/c trong Hội đồng đọc biên bản nhận xét, cho ý kiến thảo luận, trao đổi góp ý cho bản dự thảo chương trình chuyên ngành “Thiết kế chế tạo dưỡng, cữ gá ngành may”. Đ/c TS Hoàng Xuân Hiệp tổng hợp, đưa ra các quyết nghị về các kết quả đã đạt được và các nội dung cần chỉnh sửa trong dự thảo chương trình chuyên ngành.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thống nhất thông qua cấp Trường bản dự thảo chương trình chuyên ngành “Thiết kế chế tạo dưỡng, cữ gá ngành may” do Tổ xây dựng chương trình biên soạn và yêu cầu Tổ xây dựng chỉnh sửa bản dự thảo chương trình chuyên ngành theo Quyết nghị của Hội đồng và các góp ý của thành viên Hội đồng để đảm bảo nội đúng thời gian quy định.
Toàn cảnh cuộc họp
Nguyễn Sỹ An – Khoa Cơ Điện
 

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 11 Tổng truy cập: 19.043.512