Trang chủ

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA

Ngày đăng: 03:24 - 22/11/2022 Lượt xem: 315
Ngày 14/10/2022, Khoa Cơ Điện tổ chức họp Thẩm định cấp khoa Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu chế tạo mô hình cắt bổ máy may một kim” do TS Nguyễn Sỹ An làm chủ nhiệm. Hội đồng dưới sự chủ trì của đ/c ThS. Phan Đức Khánh – Chủ tịch hội đồng và các đ/c thành viên hội đồng. TS Nguyễn Sỹ An chủ nhiệm đề tài thay mặt các thành viên trình bày báo cáo đề tài, các sản phẩm cũng như các kết quả mà đề tài đã đạt được trước hội đồng.

TS. Nguyễn Sỹ An, Chủ nhiệm đề tài
Sau khi nghe toàn bộ các đ/c trong Hội đồng đọc biên bản nhận xét, cho ý kiến thảo luận, trao đổi góp ý cho báo cáo đề tài, các sản phẩm cũng như các kết quả mà đề tài đã đạt được và khả năng áp dụng của đề tài . Đ/c ThS. Phan Đức Khánh tổng hợp, đưa ra các quyết nghị về các sản phẩm, các kết quả đã đạt được, khả năng áp dụng của đề tài được và các nội dung cần chỉnh sửa trong báo cáo đề tài.

Hội đồng đã thống nhất thông qua cấp Khoa đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu chế tạo mô hình cắt bổ máy may một kim” do TS Nguyễn Sỹ An làm chủ nhiệm và đề xuất đưa lên thầm định ở cấp trường sau khi Báo cáo đề tài được chỉnh sửa theo Quyết nghị của Hội đồng và các góp ý của thành viên Hội đồng để đảm bảo nội đúng thời gian quy định.
Toàn cảnh cuộc họp
Nguyễn Sỹ An – khoa Cơ Điện
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 55 Tổng truy cập: 18.587.570