Trang chủ

THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ CHẾ TẠO DƯỠNG, CỮ GÁ NGÀNH MAY CẤP KHOA

Ngày đăng: 09:48 - 06/07/2023 Lượt xem: 167
Ngày 26/5/2023, khoa Cơ Điện tổ chức họp thẩm định chương trình chuyên ngành “Thiết kế chế tạo dưỡng, cữ gá ngành may” – ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí tại phòng khách 2 nhà C1. Hội đồng dưới sự chủ trì của đ/c TS Nguyễn Quang Thắng - Phó trưởng phòng Đào tạo– Chủ tịch hội đồng và các đ/c thành viên hội đồng. TS Nguyễn Sỹ An tổ trưởng tổ xây dựng chương trình thay mặt các thành viên hội đồng trình bày bản dự thảo chương trình chuyên ngành “Thiết kế chế tạo dưỡng, cữ gá ngành may”.

TS. Nguyễn Sỹ An, Tổ trưởng hội đồng xây dựng chương trình
Sau khi nghe toàn bộ các đ/c trong Hội đồng đọc biên bản nhận xét, cho ý kiến thảo luận, trao đổi góp ý cho bản dự thảo chương trình chuyên ngành “Thiết kế chế tạo dưỡng, cữ gá ngành may”. Đ/c TS Nguyễn Quang Thắng tổng hợp, đưa ra các quyết nghị về các kết quả đã đạt được và các nội dung cần chỉnh sửa trong dự thảo chương trình chuyên ngành.

Hội đồng đã thống nhất thông qua cấp Khoa bản dự thảo chương trình chuyên ngành “Thiết kế chế tạo dưỡng, cữ gá ngành may” do Tổ xây dựng chương trình biên soạn và đề xuất đưa lên thầm định ở cấp trường sau khi bản dự thảo chương trình chuyên ngành được chỉnh sửa theo Quyết nghị của Hội đồng và các góp ý của thành viên Hội đồng để đảm bảo nội đúng thời gian quy định.

Toàn cảnh cuộc họp
Nguyễn Sỹ An – Khoa Cơ Điện
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 37 Tổng truy cập: 19.043.693