Trang chủ

Đại hội công đoàn bộ phận khoa Cơ Điện nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày đăng: 03:39 - 30/12/2022 Lượt xem: 273

             Sáng ngày 24/12/2022 công đoàn khoa Cơ Điện tổ chức đại hội công đoàn báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn bộ phận khoa Cơ Điện  nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy – Phó Chủ tịch công đoàn trường, đồng chí Nghiêm Thị Hoài - Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường, các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn bộ phận cùng các đồng chí đoàn viên trong công đoàn khoa Cơ Điện

Toàn cảnh Đại hội

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn khoa Cơ Điện hiện có 2 tổ công đoàn với số công đoàn viên là 15 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Công đoàn khoa Cơ Điện  là đội ngũ đoàn viên có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần tự học, luôn có ý thức học hỏi để nâng cao tay nghề và chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực và nhiệt tình trong công tác, có tinh thần đoàn kết nội bộ, nhiệt tình tham gia các phong trào, luôn có ý thức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.Trong 5 năm qua, trong điều kiện khoa có nhiều biến động về số lượng đoàn viên công đoàn cũng như ảnh hưởng của đại dịch Covid-19  nhưng công đoàn khoa Cơ Điện vẫn luôn là một tập thể đoàn kết biết giúp đỡ nhau, và có sự thống nhất trong mọi hoạt động cũng như trong cuộc sống. Nghiêm túc thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn Trường và cấp trên tổ chức. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn đoàn khoa Cơ Điện đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên, các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Công đoàn khoa Cơ Điện thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, người lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.


Đồng chí Vũ Văn Thảo chủ tịch công đoàn khoa Cơ Điện nhiệm kỳ 2017 – 2022
 

Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Chưa tự tổ chức được nhiều các hoạt động văn hóa văn nghệ, tham quan, du lịch cho đoàn viên tham gia. Chưa chủ động để tổ chức được các hoạt động độc lập. Một số đồng chí còn chưa nhiệt tình tham gia hoặc có chưa mặt kịp thời để động viên kịp thời đối với các ĐV CĐ tham gia các hoạt động phong trào. Việc tổ chức triển khai một số kế hoạch trong BCH và các tổ trưởng CĐ còn chưa cụ thể, rõ ràng dẫn đến việc triển khai tới các đoàn viên công đoàn chưa kịp thời, … Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn khoa đã phân tích các nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

 
Đồng chí Phan Đức Khánh – trưởng khoa Cơ Điện

Đồng chí Phan Đức Khánh – trưởng khoa Cơ Điện có những đánh giá rất thiết thực về kết quả thực hiện của công đoàn khoa nhiệm kỳ 2017 – 2022 và có ý kiến bổ sung cho báo cáo, đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ tới 2023 – 2028 ban chấp hành công đoàn mới kế thừa, phát huy được những thành tích nhiệm kỳ trước đã đạt được, luôn coi khoa Cơ Điện là ngôi nhà thứ hai gắn kết xây dựng tập thể công đoàn vững mạnh ngày một phát triển hơn trong nhiệm kỳ tới.


Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy- Phó chủ tịch công đoàn trường

Thay mặt công đoàn trường đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy – Phó chủ tịch công đoàn trường đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn khoa Cơ Điện đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn khoa Cơ Điện thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn khoa cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà nhà trường cũng như ban lãnh đạo khoa được giao phó.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khoa Cơ Điện lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí và bầu 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Trường


Ban Chấp hành Công đoàn khoa Cơ Điện nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trong thời gian tới, Ban chấp hành Công đoàn khoa tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của khoa; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua, … đồng thời cũng đề nghị công đoàn bộ phận kêu gọi, vận động toàn thể cán bộ đoàn viên, người lao động tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; nỗ lực phấn đấu ra sức thi đua lao động góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ  2023 – 2028.
.

                                                                           Đoàn Ngọc Anh – khoa Cơ Điện

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 53 Tổng truy cập: 19.328.055