Trang chủ

Tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021-2022

Ngày đăng: 09:16 - 17/01/2022 Lượt xem: 573
Ngày 12/01/2022, Hội đồng tuyển chọn đề tài NCKH cấp trường dưới sự chủ trì của TS. Hoàng Xuân Hiệp đã tiến hành họp duyệt thuyết minh đề tài Nghiên cứu mô phỏng nguyên lý hoạt động các mạch điện nhằm nâng cao năng lực thực hiện của sinh viên đối với học phần thực tập điện cơ bản tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nộido ThS. Vũ Văn Thảo, khoa Cơ điện - chủ nhiệm.

TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp
Sau khi nghe ThS. Vũ Văn Thảo trình bày nội dung thuyết minh, Hội đồng tuyển chọn đề tài đánh giá cao tính cấp thiết của đề tài. Sản phẩm nghiên cứu của đề tài là các file mềm mô phỏng nguyên lý hoạt động mạch điện bằng phần mềm Cade – Simu và Crocodile Physics; hướng dẫn ngắn gọn cách sử dụng phần mềm; hướng dẫn mô phỏng nguyên lý hoạt động của mạch điện, bảng sai hỏng và biện pháp xử lý. Đề tài nghiên cứu thành công, kết quả nghiên cứu sẽ được ứng dụng trực tiếp tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, phục vụ công tác học tập, tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

ThS. Vũ Văn Thảo trình bày thuyết minh
Hội đồng tuyển chọn thống nhất phê duyệt thuyết minh đề tài, đề nghị ThS. Vũ Văn Thảo nghiên cứu chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng và tiếp tục triển khai nghiên cứu theo thuyết minh đã được duyệt.

Toàn cảnh Hội đồng tuyển chọn đề tài
Nguyễn Thị Lan Hương
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 58 Tổng truy cập: 19.043.585