Trang chủ

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA 2021-2022 ThS. VŨ VĂN THẢO CHỦ NHIỆM

Ngày đăng: 03:35 - 30/12/2022 Lượt xem: 337
Ngày 22/12/2022, Khoa Cơ Điện tổ chức họp Thẩm định cấp khoa Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu mô phỏng nguyên lý hoạt động các mạch điện nhằm nâng cao năng lực thực hiện của sinh viên đối với học phần thực tập điện cơ bản tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” do ThS. Vũ Văn Thảo làm chủ nhiệm. Hội đồng dưới sự chủ trì của đ/c ThS. Nguyễn Thị Lan Hương – Chủ tịch hội đồng và các đ/c thành viên hội đồng.
 
 
ThS. Vũ Văn Thảo chủ nhiệm đề tài thay mặt các thành viên trình bày báo cáo đề tài, các sản phẩm cũng như các kết quả mà đề tài đã đạt được trước hội đồng.

ThS. Vũ Văn Thảo, Chủ nhiệm đề tài
Sau khi nghe toàn bộ các đ/c trong Hội đồng đọc biên bản nhận xét, cho ý kiến thảo luận, trao đổi góp ý cho báo cáo đề tài, sản phẩm cũng như các kết quả mà đề tài đã đạt được và khả năng áp dụng của đề tài . Đ/c ThS. Nguyễn Thị Lan Hương tổng hợp, đưa ra các quyết nghị về các sản phẩm, các kết quả đã đạt được, khả năng áp dụng của đề tài được và các nội dung cần chỉnh sửa trong báo cáo đề tài.

Hội đồng đã thống nhất thông qua cấp Khoa đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu mô phỏng nguyên lý hoạt động các mạch điện nhằm nâng cao năng lực thực hiện của sinh viên đối với học phần thực tập điện cơ bản tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” do ThS. Vũ Văn Thảo làm chủ nhiệm và đề xuất đưa lên thầm định ở cấp trường sau khi Báo cáo đề tài được chỉnh sửa theo Quyết nghị của Hội đồng và các góp ý của thành viên Hội đồng để đảm bảo nội đúng thời gian quy định.

Toàn cảnh cuộc họp
Đoàn Ngọc Anh – khoa Cơ Điện
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 94 Tổng truy cập: 19.293.290