Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM THỰC HÀNH MAY

TỔ THM3 RÀ SOÁT ĐIỀU CHỈNH ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUẬN HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ MAY 2

Ngày đăng: 03:51 - 13/09/2023 Lượt xem: 51
Thực hiện theo kế hoạch năm học, hàng  năm các tổ chuyên môn rà soát và hiệu chỉnh đề thi/kiểm tra để đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu ra học phần. Ngày 11/09/2023, tổ THM3 đã tổ chức duyệt đề kiểm tra tự luận học phần Công nghệ may 2 năm học 2023-2024 cho các lớp Đại học may khóa 7 tại văn phòng trung tâm B9-101.
 
Chủ trì cuộc họp là đ/c Nguyễn Thị Lanh - Phó giám đốc Trung tâm. Tham dự cuộc họp có đ/c Đặng Thị Thúy Hồng - Giám đốc Trung tâm, đ/c Ngô Thị Xuân Thủy - Phó giám đốc Trung tâm, cùng các đ/c Trưởng, phó bộ môn và giảng viên tham gia giảng dạy học phần Công nghệ may 2.
Trong cuộc họp, đ/c Nguyễn Thị Thành - Trưởng bộ môn thực hành may 3 đã trình bày nội dung đề kiểm tra tự luận được xây dựng đánh giá theo các cấp độ tư duy (theo Bloom): Biết- Hiểu-Vận dụng- Phân tích tổng hợp- Đánh giá. Cuộc họp cũng đã nhận được những ý kiến đóng góp của các đ/c tham gia. Nội dung đề kiểm tra đảm bảo trong chương trình, các tiêu chí đánh giá về kiến thức đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần CNM2.

 
Toàn cảnh cuộc họp
.
Vũ Thị Nguyên -TTTHM

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 199 Tổng truy cập: 16.051.886