Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

Cách phát âm chữ V trong tiếng Anh

Ngày đăng: 08:44 - 29/01/2018 Lượt xem: 7.283

Chữ V chỉ có một cách phát âm duy nhất

Có thể nói chữ V là chữ có cách phát âm đơn giản nhất trong tiếng Anh. Vì đơn giản V được phát âm là /v/. Âm /v/ là một âm kết hợp răng trên với môi dưới, khi phát âm ta đặt răng cửa trên chạm với môi dưới và đẩy luồng hơi ra, rung nhẹ dây thanh quản là tạo ra được âm /v/. Tuy nhiên bạn cần chú ý có 2 từ tiếng Anh mà ta rất hay gặp, không có chữ V trong 2 từ đó, nhưng cũng được phát âm là /v/, đó là chữ F trong từ OF /əv/ và chữ PH trong tên riêng Stephen /sti:vən/.

Dưới đây là một số ví dụ với chữ V trong tiếng Anh.

1. available /əˈveɪləbl/ (adj) có sẵn

2. favour /ˈfeɪvər/ (n) thiện ý, sự quý mến

3. invite /ɪnˈvaɪt/ (v) mời

4. leave /liːv/ (v) đi, rời đi

5. move /muːv/ (v) di chuyển

6. skivvy /ˈskɪvi/ (n) người hầu gái

7. university /juːnɪˈvɜːrsɪti/ (n) trường đại học

8. various /ˈveəriəs/ (adj) đa dạng

9. very /ˈveri/ (adv) rất

10. vote /vəʊt/ (v) bỏ phiếu (bầu cử)

 

Xem bài giảng và các bài thực hành chuẩn về cách phát âm chữ V ở link sau:

https://www.youtube.com/watch?v=HIJFULkqWaM


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại Học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
Online: 36 Tổng truy cập: 19.224.428