Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

Một số hàm xử lý văn bản trong EXCEL

Ngày đăng: 03:17 - 28/06/2018 Lượt xem: 2.213

Các hàm cơ bản Excel sẽ là những thứ đầu tiên bạn cần nắm được khi bắt đầu làm quen với Excel, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các hàm xử lý văn bản cơ bản Excel . Mời các bạn tham khảo

1. Hàm Lấy Ký Tự Bên Trái (LEFT)

Hàm  LEFT là hàm lấy chuỗi giá trị bên trái của một chuỗi ký tự, bạn có thể lấy 2 3 hay nhiều ký tự trong ký tự đó.

Cú pháp: =LEFT(text, n)
Trong đó:    - text: Chuỗi ký tự.
                    
- n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (giá trị mặc định là 1).

Ví dụ: Muốn lấy 2 ký tự đầu trong họ tên của Học sinh,sử dụng hàm left cú pháp như sau: =LEFT(B5,2) Kết quả sẽ trả về 2 ký tự đầu chính xác như hình dưới


2. Lấy Ký Tự Bên Phải (RIGHT)

Trái ngược với Hàm LEFT, hàm RIGHT giúp bạn lấy chuối giá trị bên phải của chuỗi ký tự, và bạn hoàn toàn có thể lấy nhiều hơn 1 ký tự trong số chuỗi ký tự đó

Cú pháp: =RIGHT(text, n)
Trong đó:   - Text: chuỗi ký tự.
                    - n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (giá trị mặc định là 1)

Ví dụ: muốn lấy 2 ký tự bên phải trong họ tên của Học sinh, bạn dùng cú pháp như sau: =RIGHT(B5,2).  Kết quả sẽ trả về 2 ký tự đầu chính xác như hình dưới


3. Hàm Cắt Các Khoảng Trống TRIM

Hàm TRIM là hàm loại bỏ khoảng trống giữa các ký tự trong chuỗi ký tự và chỉ để lại duy nhất một khoảng trống (bằng 1 dấu cách giữa các t) mà thôi. Với nhiều ô chứa chuỗi ký tự có nhiều khoảng trống thì hàm TRIM thật sự là hữu ích

 

Cú pháp: =TRIM(text)
Trong đó: Text là đoan văn bản chứa khoảng trắng cần loại bỏ là 1

 

Ví dụ: Trong cột Họ tên, hiện tại có rất nhiều khoảng trống, để loại bỏ các khoảng trống này, bạn dùng cú pháp =TRIM(B5). Kết quả sẽ được như hình dưới 


 

4. Hàm Nối Chuỗi CONCATENATE

Hàm CONCATENATE là hàm nối chuỗi ký tự trong bảng tính excel, sử dụng hàm CONCATENATE, bạn sẽ không phải thủ công ghép các chuỗi từ lại với nhau.

Cú pháp: =CONCATENATE (text 1, text 2, …)

Trong đó:  

- Text 1: là chuỗi thứ 1 (đây là chuỗi bắt buộc)
- Text 2 …: tùy chọn, tối đa 255 chuỗi, và các chuỗi phải được phân tách nhau bởi dấu phẩy.

 

Ví dụ: Muốn ghi chú xem sinh viên có tổng điểm bao nhiêu. Bạn dùng cú pháp =CONCATENATE(B5," có tổng điểm là ",G5). Sau đó xem kết quả, bạn dùng chuột trỏ vào I5 và kéo xuống dưới, các kết quả sẽ tự động được ghi ra

                                                                                                    Đăng Nhàn

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại Học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
Online: 85 Tổng truy cập: 19.063.853