Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

Cách phát âm chữ W trong tiếng Anh

Ngày đăng: 08:40 - 29/01/2018 Lượt xem: 4.310

Hai cách phát âm chữ W

Chữ W trong tiếng Anh có hai cách phát âm rất dễ nhớ. Vì W luôn được phát âm là /w/, nhưng khi đứng trước R (WR) thì nó sẽ bị câm. Ngoài ra có 2 từ vựng hay dùng là Two và Answer chữ W cũng bị câm.

Cụ thể hai cách phát âm của chữ W được minh họa như dưới đây:

a. Chữ W thường được đọc là /w/ khi nó đứng đầu mỗi từ hoặc sau các chữ như s, a

1. awake /əˈweɪk/ (a) tỉnh giấc

2. award /əˈwɔːrd/ (v) trao giải

3. aware /əˈwer/ (adj) ý thức

4. away /əˈweɪ/ (adv) xa

5. swan /swɑːn/ (n) thiên nga

6. swim /swɪm/ (v) bơi

7. want /wɑːnt/ (n) muốn

8. way /weɪ/ (n) cách thức

9. win /wɪn/ (v) chiến thắng

10. wing /wɪŋ/ (n) cánh

 

b. Chữ W bị câm nếu nó đứng trước r

1. wrap /ræp/ (v) gói

2. wreak /riːk/ (v) tiến hành

3. wreath /riːθ/ (n) vòng hoa

4. wreck /rek/ (n) sự phá hỏng

5. write /raɪt/ (v) viết

Note (chú ý): có 2 từ mà chữ W cũng bị câm là:

1. two /tuː/ (number) số 2

2. answer /ˈæntsər/ (n) câu trả lời

 

Xem bài giảng và các bài thực hành chuẩn về cách phát âm chữ W ở link sau:

https://www.youtube.com/watch?v=0qigYyh-ZkE


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại Học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
Online: 70 Tổng truy cập: 19.063.619