Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

Cách phát âm chữ I trong tiếng Anh

Ngày đăng: 08:40 - 02/01/2018 Lượt xem: 2.010
5 khả năng phát âm chữ i
Nguyên âm luôn là những chữ cái phức tạp về cách phát âm trong tiếng Anh, nhưng chữ I có thể là nguyên âm ít phức tạp nhất trong số các nguyên âm tiếng Anh. Vì I chỉ được phát âm là /ɪ/, /aɪ/, /ɜː/ hoặc /i:/ khi nó được kết hợp với các chữ cái khác nhau trong 5 trường hợp như sau:

a. Chữ I thường được đọc là /ɪ/
1. fill /fɪl/ (v) điền
2. fit /fɪt/ (adj) phù hợp
3. habit /ˈhæbɪt/ (n) thói quen
4. ill /ɪl/ (adj) ốm
5. inn /ɪn/ (n) quán trọ
6. kiss /kɪs/ (v) hôn
7. kit /kɪt/ (n) túi đựng đồ đạc
8. liberty /ˈlɪbəti/ (n) sự tự do
9. link /lɪŋk/ (n) liên kết
10. minute /ˈmɪnɪt/ (n) phút
11. miss /mɪs/ (v) nhớ
12. pink /pɪŋk/ (n) màu hồng
13. rabbit /ˈræbɪt/ (n) con thỏ
14. singer /sɪŋər/ (v) ca sĩ
15. wish /wɪʃ/ (v) mong ước
 
b. Chữ I được đọc là /aɪ/ khi được ce, de, gh, ke, le, me, nd, ne, te
1. high /haɪ/ (adj) cao
2. kind /kaɪnd/ (adj) tử tế
3. kite /kaɪt/ (n) cái diều
4. lime /laɪm/ (n) quả chanh
5. line /laɪm/ (n) đường kẻ
6. mice /maɪs/ (n) chuột (số nhiều của mouse)
7. mine /maɪn/ (pronoun) của tôi
8. nice /naɪs/ (adj) tốt, đẹp
9. shine /ʃaɪn/ (v) tỏa sáng
10. slide /slaɪd/ (n) ván trượt
11. smile /smaɪl/ (v) mỉm cười
12. time /taɪm/ (n) thời gian
 
c. Chữ I thường được đọc là /ɜː/ khi nó đứng trước r
1. firm /fɜːrm/ (n) công ty, tập đoàn
2. kirk /kɜːrk/ (n) nhà thờ
3. shirt /ʃɜːrt/ (n) áo sơ mi
4. skirt /skɜːrt/ (n) váy ngắn
5. smirk /smɜːrk/ (v) cười tự mãn
 
d. IE + một ph âm sau đó, thì IE luôn phát âm là /i:/
1. niece /ni:s/ (n) cháu gái
2. piece /pi:s/ (n) miếng, mẩu
 
Exceptions (Ngoại lệ)
1. fierce /fɪrs/ (adj) mãnh liệt
2. lie /laɪ/ (v) nói dối
3. pie /paɪ/ (n) miếng bánh
4. tie /taɪ/ (n) cà vạt
 
e. Chữ I được đọc là /aɪ/ khi nó đứng trước re, rus
1. fire /faɪr/ (n) lửa
2. hire /haɪr/ (v) thuê
3. mire /maɪr/ (n) bãi lầy
4. tire /taɪr/ (n) lốp xe
5. virus /ˈvaɪrəs/ (n) virus
 
Lưu ý: Những nguyên tắc trên chỉ đúng với phần lớn các trường hợp. Vẫn còn những ngoại lệ và những từ tiếng Anh vay mượn từ ngôn ngữ khác.

Xem bài giảng và các bài thực hành chuẩn về cách phát âm chữ I ở link sau:
https://www.youtube.com/watch?v=cbgHdCALnn8

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại Học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
Online: 44 Tổng truy cập: 12.923.539