Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Đánh giá công tác thực hiện kế hoạch Đảm bảo chất lượng qua Hội nghị sơ kết công tác Đảm bảo chất lượng trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội năm học 2017 - 2018

Ngày đăng: 08:25 - 16/03/2018 Lượt xem: 945
Ngày 15/3/2018 Trung tâm Đảm bảo chất lượng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018 để đánh giá thực hiện công tác triển khai kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018 của nhà trường.Tham dự Hội nghị có TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường, Phó Hiệu trưởng nhà trường – Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng – Nguyễn Văn Huy và trưởng các đơn vị chức năng trong nhà trường.

Mở đầu Hội nghị, TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu đề dẫn về công tác hoạt động kiểm định chất lượng, đề cập đến việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn mới tại trường, sơ kết về công tác Đảm bảo chất lượng nhà trường để xem lại kết quả thực hiện trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 những việc đã làm được và những việc chưa làm được cần triển khai trong học kỳ tới. Tiếp theo, trong buổi Hội Nghị, ông Nguyễn Văn Huy – Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng trình bày công tác triển khai kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018 và việc thu thập minh chứng ở các đơn vị theo kế hoạch Đảm bảo chất lượng.

   Sau khi nghe trình bày tình hìnhtriển khai công tác thực hiện kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018, báo cáo sơ lược về công tác thực hiện và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng, các đơn vị chức năng trong nhà trường đã cùng cho ý kiến và thảo luận về báo cáo sơ kết.Phòng chức năng thì cho ý kiến việc thực hiện theo kế hoạch Đảm bảo chất lượng còn gặp nhiều khó khăn do chưa hiểu hết nội hàm của bộ tiêu chí kiểm định, các khoa/ trung tâm yêu cầu cần có biểu mẫu, văn bản và danh mục cụ thể để các đơn vị thực hiện tổng hợp minh chứng theo đúng yêu cầu. Trong Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Phó hiệu trưởng phụ trách công tác đảm bảo chất lượng đã nêu lên khó khăn trong công tác triển khai kế hoạch Đảm bảo chất lượng, nghiên cứu bộ tiêu chí kiểm định chất lượng ở các đơn vị đang triển khai, đồng chí đề xuất công tác này cần có tập huấn chuyên sâu để các đơn vị cùng hiểu và thực hiện công tác kiểm định chất lượng nhà trường.

            Sau khi nghe báo cáo và góp ý thảo luận về báo cáo sơ kết tại Hội nghị, TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường kết luận một số vấn đề sau:

            - Các đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch Đảm bảo chất lượng đã ban hành.
            - Giao cho phòng Đảm bảo chất lượng nghiên cứu chuẩn 1 -2 tiêu chuẩn, tiêu chí để có định hướng thu thập thông tin minh chứng phù hợp.
            - Mời chuyên gia về tập huấn công tác kiểm định chất lượng nhà trường hoặc cử cán bộ tại phòng đi tập huấn, tham khảo một số trường sau đó về triển khai trong nhà trường.
            - Đảm bảo kế hoạch phát triển trong chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016 – 2020, đảm bảo đến 31/12/2020 hoàn thành báo cáo tự đánh giá.

            Công tác tổ chức sơ kết kế hoaạc đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018 rất quan trọng trong tiến trình kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường đến năm 2020, vì vậy các đơn vị cần chuẩn bị tâm thế, các điều kiện và đảm bảo cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường sau này.

 
Trung Nguyễn

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 74 Tổng truy cập: 19.064.085